Algemene Ledenvergadering

Het hoofdbestuur van LGOG nodigt u graag uit voor de ALV van 28 september 2019 te Vaals, Grand-Café ZeRa/Obelisk, Prins Willem Alexanderplein 1. Het bestuur van Kring Valkenburg en Heuvelland zal mede als gastheer optreden en verzorgt ook het educatief deel van het programma.

Dagorde

13.00-13.30 uur: ontvangst in Grand-Café ZeRa/Obelisk.

13.30-15.00 uur: Algemene Ledenvergadering.

15.00-17.30 uur: educatief middagprogramma met afsluitende borrel.

  • Welkomstwoord door Kees Schaapveld, bestuurslid van Kring Valkenburg en Heuvelland.
  • Welkomstwoord door Paul de Graauw, wethouder portefeuille Mens en voorzieningen (waaronder kunst en cultuur) van de gemeente Vaals.

Agenda Algemene Ledenvergadering

  1. Opening door de penningmeester van het LGOG, René Imkamp.
  2. Mededelingen.
  3. Vaststelling notulen ALV van 6 april 2019 (Weert)(klik hier).
  4. Voorzitterschap LGOG.
  5. Begroting 2020 (klik hier).
  6. Ontwikkelingen binnen de vereniging.
  7. Rondvraag en sluiting.

Middagprogramma

14.45-ca.17.30 uur: Historische wandeling door Vaals o.l.v. deskundige gidsen van Heemkundekring Sankt-Tolbert (1 uur en 30 minuten). Aansluitend gezamenlijk drankje in het grand-café van de vergaderlocatie.

Let op! Aanmelden is mogelijk tot 23 september!


Bekijk hier de volledige uitnodiging >>

Bekijk hier de begroting van 2020 >>

Notulen ALV 6 april Weert >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit