Limburgse verwantschappen

26 september 2019

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard

Wij zijn allemaal familie van elkaar is een meer gehoorde relativerende opmerking wanneer iemand die zijn stamboom onderzoekt aan vrienden trots verteld over zijn verwantschap met een bekende persoon. Dat is zo, wij zijn allen elkaars verre neven en nichten. De vraag is echter of wij een specifieke verwantschap ook kunnen aantonen en bewijzen? Daarvoor is uitvoerig genealogisch onderzoek nodig, en dan nog blijft het vinden van een aantoonbare verwantschap meermaals een illusie.

Na ongeveer twintig jaar genealogisch onderzoek werd op 2 maart 2012 op Château Sint-Gerlach te Valkenburg aan de Geul het boek “Limburgse Verwantschappen, Bijzondere familierelaties gebaseerd op de kwartierstaat Van der Cruijs-Gilissen” gepresenteerd. Het boek werd door mij geschreven in opdracht van Marie-Anne van der Cruijs-Gilissen uit Eijsden. Aan de hand van dit onderzoek en de totstandkoming van het boek worden de aanwezigen meegevoerd in de wereld van het genealogische onderzoek. De basisbegrippen worden kort toegelicht. Hoe breder en dieper men duikt in iemands voorouderschap (kwartierstaat), hoe meer onderlinge verwantschappen men kan aantonen en bewijzen.

Speciaal voor de presentatie van Kring De Westelijke Mijnstreek in Sittard-Geleen op 26 september is ook gezocht naar verwantschappen tussen bekende persoonlijkheden met voorouders uit deze gemeente. Wie zijn er aantoonbaar familie van Toon Hermans, Emile Mastenbroek, Jean Nelissen alias ‘De Neel”, Pierre en Maxime Verhagen, Benny Lindelauf, Francine Houben, de heilige pater Karel Houben, en anderen. En wie is er zoals familie met b.v. Geert Wilders, André Rieu en Max Verstappen, om enkele bekende Limburgers te noemen?

Momenteel wordt gewerkt aan Limburgse Verwantschappen deel 2 dat zal gaan over voorouders en familiebanden van onder meer bekende wetenschappers, hoogleraren en politici, allen met Limburgse roots. De eerste resultaten zijn veel belovend. Tenslotte zal op deze avond aandacht besteed worden aan genetische en klinische genealogie.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit