800 jaar Horst: de oorkonde van 1219

10 april 2019

20:00 uur

De Leste Geulde, Noordingel 75, Horst.

Entree: Leden LGOG gratis/ Niet-leden betalen €3

LGOG kring Ter Horst organiseert alweer de zesde en laatste lezing van het seizoen 2018-2019. Op woensdag 10 april geven dhr. G. Janssen en dhr. J. van Rensch een lezing over '800 jaar vermelding van de parochie Horst: de oorkonde van 1219 in context'.

LGOG kring Ter Horst werkt mee aan de activiteiten die in het kader van “800 jaar Horst” worden georganiseerd: al eerder werd aandacht geschonken aan de grafkelder van de graven van Wittenhorst en in januari organiseerden zij een lezing over een van de markantste Horstenaren, de heer mr. Leopold Haffmans. Deze keer gaat de kring terug naar de bron, 800 jaar geleden. Zolang is het namelijk geleden dat de naam “Berkele” op schrift verscheen in een oorkonde die zich nu in het archief van de Norbertijnen in Averbode (België) bevindt.

In de lezing wordt de Latijnse tekst van de oorkonde gelezen en vertaald. Vervolgens wordt de structuur ervan geanalyseerd. Naar aanleiding van de inhoud wordt vervolgens ingegaan op de relaties tussen de heren van Born, het graafschap Loon, de abdij Averbode en de parochie Horst (Berkele). Daarnaast staat het patronaatsrecht en het bezit van de tienden in Horst in latere eeuwen centraal.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit