Jaarvergadering en lezing over heraldiek

Het bestuur van de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap nodigt u van harte uit voor de jaarvergadering op donderdag 11 april 2019.

De jaarvergadering begint om 19.30 uur, de lezing om ca. 20.30 uur.

Over de lezing:
Heraldiek is de wetenschap die het ontstaan, de ontwikkeling en het gebruik van wapenschilden bestudeert.

Wapens of blazoenen zijn gekleurde, meestal erfelijke of blijvende herkenningstekens van een familie of gemeenschap. De wapenschilden zijn het (erfelijk) symbool van één bepaald geslacht. Ze zijn doorgaans opgebouwd uit verschillende delen zoals de familienaam, het beroep, het land van herkomst, huis of elementen uit de natuur.

Het gebruik van wapenschilden dateert al van uit de vroege middeleeuwen. Het blazoen was niet alleen voorbehouden aan de adel, maar werd ook door bisdommen, abdijen, steden, dorpen en voorname families gevoerd, om bijvoorbeeld hun maatschappelijke positie en onafhankelijkheid te onderstrepen.

De heer Vroomen is een bekend heraldicus die actief is in verscheidene heraldische organisaties. Een heraldicus houdt zich bezig met de kennis van en regels voor wapens als kentekens, die onderscheid moeten maken tussen families of gemeenschappen. De spreker zal zowel ingaan op de geschiedenis, als op de wijze waarop een eigen familiewapen tot stand kan komen.

Bekijk hier de uitnodiging voor de jaarvergadering >>

Bekijk hier de uitnodiging voor de lezing >>

Bekijk hier het jaarverslag van 2018 >>

Bekijk hier de notulen van de jaarvergadering van 2018 >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit