Over de Commissie Ondernemersgeschiedenis

De provincie Limburg heeft een rijke geschiedenis van ondernemingen en ondernemers. Sinds 2013 houdt de Commissie Ondernemingsgeschiedenis / COOL (Commissie Geschiedenis van het Ondernemen en Ondernemingen in Limburg) zich bezig met de studie van ondernemingen en ondernemers binnen de grenzen van de huidige Nederlandse provincie Limburg én binnen de daaraan grenzende gebieden.

Voorlopig is ervoor gekozen om de geschiedenis van de Limburgse ondernemers centraal te stellen, en wel op twee manieren: enerzijds in de vorm van een systematische prosopografie (‘collectieve biografie’) van de Limburgse ondernemers in de twintigste eeuw, aan de hand van het ledenbestand van de Limburgse Werkgevers Vereniging (LWV); anderzijds in de vorm van individuele biografieën van ondernemers, die op een website en zo mogelijk ook in een ‘seriewerk’ gepubliceerd zouden kunnen worden.

Deze flexibele opzet maakte het mogelijk om geïnteresseerde LGOG-leden en andere vrijwilligers met kennis van bepaalde personen of bedrijfstakken bij het werk van de commissie te betrekken.

Meer weten? Neem ook eens een kijkje op de eigen site van COOL: limburgseondernemersgeschiedenis.nl.

Commissieleden

  • Mr. Frank Bouts (Roermond)
  • Drs. Marcel Dings (Tegelen)
  • Dr. Ben Gales (Groningen)
  • Prof. Dr. Ernst Homburg (UM; voorzitter)
  • Drs. ing. Joep Orbons (Stichting Stimuleren en ArcheoPro)
  • Drs. Jos Peeters (LGOG kring Venlo)
  • Dr. Joris Roosen (SHCL)

Administratie: Ernst Homburg

Geschiedenis

De Commissie Geschiedenis van het ondernemen en ondernemingen in Limburg werd op verzoek van het Hoofdbestuur van het LGOG opgericht in 2013. Vanwege de expertise aanwezig bij het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) werd ervoor gekozen de commissie op te zetten als een gemeenschappelijke LGOG-SHCL-commissie. De officieuze start van de commissie vond plaats op vrijdag 25 oktober 2013 tijdens een goed bezochte Studiemiddag over Limburgse Ondernemingen in het Limburgs Museum in Venlo, georganiseerd in samenwerking met Kring Venlo. Op 21 november 2013 stelde het Hoofdbestuur van het LGOG de commissie officieel in, op basis van een ingediend beleidsplan.