Over Monumenten

De provincie Limburg is rijk aan monumenten. Sectie Monumenten - een sectie van het LGOG - heeft als doel de belangstelling en de zorg voor Limburgse monumenten te bevorderen. De sectie doet dit met name door het organiseren van excursies en lezingen, door te informeren en (mede daardoor) interesse te wekken voor onze monumenten.

(Bouw)historisch en archeologisch onderzoek naar monumenten alsmede publicaties daarover worden gestimuleerd en zo mogelijk ondersteund. Ook bedreigde monumenten hebben de aandacht. Met de excursies wordt beoogd om zoveel mogelijk verschillende bekende en (vooral) onbekende pareltjes van het Limburgse gebouwde erfgoed te bezoeken, verspreid door de provincie en de aangrenzende (grens)gebieden.


Bestuur

  • Joke Jongeling (voorzitter)
  • Servé Minis (secretaris)
  • Robert Ligthart (penningmeester)
  • Arthur Coppes
  • Paul Stevens
  • Clementine Wintraecken

Jaarverslagen


Historische schets

LGOG Monumenten werd op 4 november 1967 opgericht door een drietal ‘zwaargewichten’ van het Genootschap: Albert Corten, Jan Koreman en Harry Salden. In november 1967 werd de door de initiatiefnemers opgestelde doelstelling door de leden goedgekeurd en vervolgens door het Bestuur LGOG bekrachtigd en in de Statuten en Reglementen van LGOG vastgelegd. Het eigen Huishoudelijk Reglement van de Sectie werd op 11 december 2000 in een extra bestuursvergadering te Sittard vastgesteld en vervolgens tijdens de Algemene Ledenvergadering over 2000 geaccordeerd. Het Huishoudelijk Reglement werd, samen met het Excursie-Reglement, laatstelijk gewijzigd op 7 maart 2009.