Over de Commissie Bronpublicaties

Historisch onderzoek begint altijd met de beschikbaarheid van historische bronnen. LGOG Bronpublicaties is in 2011 opgericht met als commissie binnen het LGOG met de opdracht relevante archivalische bronnen te publiceren (analoog en/of digitaal), die van nut kunnen zijn voor het onderzoek naar de Limburgse geschiedenis.

De commissie heeft een tweeledige opdracht:

  1. Nagaan welke historische bronnen voor publicatie in aanmerking komen (bijv. zo’n 580 oorkonden van kapittels en kloosters in het huidige Limburg tot 1301, de middeleeuwse stadsrekeningen van Venlo, de beneficielijsten van de dekenaten Maaseik, Susteren en Wassenberg uit de vijftiende en zestiende eeuw en eventueel kronieken.)
  2. De publicatie van deze bronnen begeleiden

De commissie wil graag in contact komen met iedereen die teksten heeft verzameld die mogelijk geschikt zijn voor publicatie. Dit mogen teksten uit alle historische perioden zijn. (Amateur-)historici die willen meewerken aan de uitgave van bronnen kunnen contact opnemen met de voorzitter.

Commissieleden

  • Hildo van Engen (voorzitter)
  • Frans Hermans
  • Guus Janssen
  • Jacques van Rensch
  • Karel Majoor
  • Geertrui Van Synghel
  • Leo Wessels

Jaarverslagen