Verslag Kring Venray 25 maart

Wederom een mooi verslag van Kring Venray over hun laatste lezing 'Wat is nodig voor Peelbehoud en Peelherstel?', dat gehouden werd op 25 maart 2019. Wim van Opbergen legde uitvoerig en op een begrijpelijke manier uit hoe laag- en hoogveen zijn ontstaan, hoe en waar en waarom die verdwenen zijn, waar nog laag- en hoogveen in de Peel te vinden is, hoe de fauna in de Peel beïnvloedt wordt door verschillende standen van het grondwater, hoe het grondwaterpeil beheerst kan en moet worden vanuit het gezichtspunt van natuurbehoud- en beheer.

Naast het daadwerkelijke verslag van de lezing zelf worden in dit verslag ook de komende activiteiten van de Kring Venray kort toegelicht, evenals de wedstrijd voor amateurkunst en de komende tentoonstelling InBeeld 2019 in het Venrays Museum.

Bekijk hier het volledig verslag >>


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem