Uitreiking Jos Venner Onderwijsprijs op 28 september 2019

Tijdens de provinciale opening van de maand van de geschiedenis in Erfgoedcentrum de Domijnen in Sittard werd de Jos Venner onderwijsprijs uitgereikt. Jos Venner was zelf aanwezig om de eerste prijs aan het beste project uit te reiken.

Sinds 2017 vindt tweejaarlijks het onderwijssymposium Truuk nao hoes plaats, waarbij de didactisering van thema’s uit de geschiedenis van het gebied dat sinds 1839 de provincie Limburg vormt centraal staat. Een van de doelen van dit symposium is het stimuleren van studenten van Pabo (dNP) en lerarenopleiding (FLOS) om in hun lessen geschiedenis aandacht te besteden aan onderwerpen uit de geschiedenis van Limburg. Dit kan door thema’s uit de Canon van Nederland te ‘vertalen’ naar regionale voorbeelden, thema’s uit de Canon van Limburg te behandelen of in les(sen) zelfgekozen historische ‘Limburgse’ personen, gebeurtenissen, ontwikkelingen en verschijnselen te verwerken. Vanaf 2019 zal aan het symposium een prijs verbonden worden met de naam van Jos Venner, samensteller van de Canon van Limburg en jarenlange pleitbezorger voor de geschiedenis van Limburg.

Aan deelnemers aan het symposium Truuk nao hoes werd gevraagd om een les te maken voor gebruik in de bovenbouw van het primair of de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Het onderwerp van de les moest duidelijk plaatsbaar zijn in een van de Tien Tijdvakken en aanwijsbaar Limburgse geschiedenis bevatten. Limburgs historisch bronnenmateriaal moest prominent verwerkt zijn in de ontworpen les. De ontworpen les moest activerend van aard zijn en een blokuur van anderhalf tot maximaal twee klokuren bestrijken.

Een deskundige jury beoordeelde de inzendingen die ontvangen werden. De eerste prijs ging uiteindelijk naar de interactieve lesbeleving over de noormannen in Limburg, ontwikkeld door Victor Mostart, Kelly van der Velden, Luuk Buysrogge, Luc van Amerongen i.s.m. het visualisatiebureau Mooneye. Aan de hand van virtual reality probeert dit project de leerling een kijkje te laten nemen in een Noormannen huis, en kunnen leerlingen meer informatie vergaren over een origineel Noormannen zwaard gevonden in Limburg. Daarnaast ontwikkelde het team ook een aanvullende Noormannenroute in Asselt. Victor Mostart was namens het team aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen.

U kunt de interactieve lesbeleving hier bekijken:
https://www.mooneye.nl/lesbeleving/limburgsnoormannenzwaard.html


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem