Oproep: vrijwilligers voor het vertalen van Limburgse oorkonden

De Stichting Limburgse Oorkonden werkt aan de uitgave van de oudste oorkonden die vóór 1300 zijn geschreven en in de Nederlandse archieven worden bewaard. Om deze oorkonden optimaal toegankelijk te maken, worden de Latijnse stukken vertaald. Dit jaar worden de Latijnse oorkonden van Sint-Gerlach met de bijbehorende vertalingen gepubliceerd. Daarna wordt gestart met de uitgave van de oorkonden van de abdij van Thorn en van het Sint-Servaaskapittel te Maastricht. De vertaling van de oorkonden van Sint-Gerlach lag in handen van twee vrijwilligers, die hun activiteiten graag continueren. Om dit grote vertaalproject tot een goed eind te kunnen brengen, doen wij graag een oproep aan geïnteresseerden om een bijdrage te leveren. Een goede kennis van het Latijn is daarbij een vereiste. Indien u belangstelling heeft, dan zal u worden uitgenodigd om aan de hand van de vertaalinstructies twee proefvertalingen te maken.

De wetenschappelijke uitgave van het Oorkondenboek van Limburg is in handen van dr. Geertrui Van Synghel, senior-onderzoeker van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Zij is bewerker van het Oorkondenboek van Noord-Brabant en tevens uitgever van de oorkonden van het klooster van Sint-Gerlach te Houthem. Klik hier voor meer informatie over haar publicaties.

U kunt uw belangstelling bij haar kenbaar maken via het emailadres: geertrui.van.synghel@huygens.knaw.nl.

Foto: Maastricht, RHCL, toegangsnr. 14.D035, archief klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem, inv. nr. 210, reg. nr. 18.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem