Oproep activiteit: Expeditie Vuistbijl

In samenwerking met archeologisch adviesbureau RAAP uit Weert is de AVL op zoek naar Limburgse archeologen die in hun vrije tijd in Limburg speuren naar resten van Neanderthalers uit het zogenaamde midden-paleolithicum. Het meest bekende wat zij hebben achter gelaten zijn stenen vuistbijlen. Neanderthalers hebben meer dan 40.000 jaar geleden in heel Limburg rondgezworven.

Met, onder andere, expertise vanuit het publiek wil de AVL graag meer inzage krijgen in waar reeds werktuigen zijn gevonden en waar resten van Neanderthalers in het landschap verwacht kunnen worden. Op dit moment is een ‘trefkansenkaart’ in de maak, waarbij bekende vindplaatsen worden gekoppeld aan geologische, landschappelijke en bodemkundige eenheden om mogelijke onderliggende patronen bloot te leggen. In aansluiting hierop is het de bedoeling dat de AVL samen met Limburgse archeologen het veld in gaat om nieuwe vindplaatsen te ontdekken in ‘lege’ gebieden die volgens deze kaart een hoge trefkans hebben. Over de resultaten wordt in De Vondst in Heerlen een tentoonstelling over de Limburgse Neanderthaler vondsten georganiseerd. Hiervoor kunt u uw Neanderthaler vondst in bruikleen te geven.

Heeft u vondsten gedaan die met zekerheid of mogelijk uit het midden-paleolithicum dateren? Wilt u uw kennis graag delen met andere geïnteresseerden en eventueel samen veldonderzoek uitvoeren? Wilt u uw vondsten tijdelijk in bruikleen geven voor de geplande expositie? Geef dan per e-mail aan dat u mee wilt doen via robpaulussen@hotmail.com. Er wordt in dat geval contact met u opgenomen om nadere afspraken te maken. Heeft u nog vragen? stel ze dan gerust via dit e-mailadres.

Bericht -->


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem