Nieuwe bestuursleden Sectie Archeologie/AVL gezocht

De sectie Archeologie/Archeologische Vereniging Limburg is op zoek naar:

Bestuursleden

De sectie archeologie wil met een fris nieuw bestuur weer aan de slag om de archeologie in Limburg te promoten.

Oproep

Bij deze de oproep om uzelf kandidaat te stellen voor het nieuwe team en deze oproep te delen met personen die u geschikt acht voor het bestuur van de sectie Archeologie van het Koninklijk LGOG. Wij zijn uitdrukkelijk op zoek naar zowel professionele archeologen als amateurs/liefhebbers. In een later uit te schrijven Algemene Ledenvergadering kan vervolgens op basis van de kandidatenlijst het nieuwe bestuur verkozen worden. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de ledenvergadering voor de zomer plaatsvindt, waarbij het op dit moment vanwege de Corona maatregelen nog de vraag is of deze bijeenkomst fysiek of online gehouden gaat worden.

Procedure

Belangstellende bestuurskandidaten worden gevraagd hun beschikbaarheid met een korte motivatie door te geven aan het Bureau van het LGOG (info@lgog.nl) onder vermelding van ‘kandidatuur bestuur AVL’. Graag uw reactie voor 21 juni. De motivatie hoeft niet exclusief toegespitst te zijn op archeologie, maar kan ook ingaan op affiniteit met educatie, sociale media en organisatorisch talent. Het bestuur telt maximaal zeven leden waaronder een secretaris en een penningmeester. Het nieuwe team kiest uit eigen kring de voorzitter. Leden van het aftredend bestuur zullen contact opnemen met de kandidaten die zich hebben gemeld. Vervolgens zal het aftredend bestuur een selectie maken voor het voor te dragen nieuwe team.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem