Nieuw bestuur Sectie Archeologie

Afgelopen zaterdag werd het nieuwe bestuur van de Sectie Archeologie van het LGOG gepresenteerd tijdens de Algemene Leden Vergadering in Centre Céramique te Maastricht. De bijeenkomst begon met een openingswoord van Cees Kole, aftredend voorzitter van het bestuur. Hij bedankte de oude bestuursleden voor hun inzet en drukte de nieuwe bestuursleden op het hart om de verbinding met de leden op te zoeken. Hierna werden de nieuwe bestuursleden verkozen, met in het bijzonder de nieuwe voorzitter. Luk van Goor, werkzaam als fotogrammateur bij o.a. Restaura, zal deze taak op zich nemen. Rens Dormans, gepassioneerd amateur archeoloog met een breed netwerk in de omgeving van Sittard, treedt op als vicevoorzitter. Marthe Donders, archeologe bij RAAP, neemt de taak van secretaris op zich. Sjoerd Aarts, projectleider erfgoed bij Centre Céramique, zal zich als penningmeester bezig gaan houden met de financiën van de sectie. Ondersteunend lid van het bestuur is Wiel Luys, die als amateur archeoloog al vele jaren lid is van de Sectie Archeologie. Tijdens de Algemene Leden Vergadering heeft het nieuwe bestuur een tipje van de sluier gelicht van de vele plannen die zij hebben om de sectie nieuw leven in te blazen. De komende maanden zullen zij zich actief gaan inzetten voor vele nieuwe lezingen en activiteiten.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem