LGOG is op zoek naar een Directeur (0,5 fte)

Het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (opgericht 1863) telt circa 2500 leden. De vereniging heeft als doel het bevorderen van de kennis van en de belangstelling voor geschiedenis en archeologie in het algemeen en van Limburg en aangrenzende gebieden in het bijzonder. Dit gebeurt o.a. door het organiseren van bijeenkomsten, uitgave van publicaties en betrokkenheid bij het behoud van roerend en onroerend cultureel erfgoed. Publieksbereik langs digitale weg neemt daarbij een steeds belangrijker plaats in. Het Genootschap is een vrijwilligersorganisatie, bestaande uit tien regionale Kringen, drie inhoudelijke Secties en een aantal Commissies. Voor meer informatie zie: www.lgog.nl.

De directeur vervult een spilfunctie binnen het Genootschap. Daarom zoeken wij een alleskunner die

 • het hoofdbestuur en dagelijks bestuur van het Genootschap ondersteunt;
 • aansturing geeft aan werkzaamheden bij het Bureau van de vereniging (ca. 2 fte);
 • contacten onderhoudt met de verschillende onderdelen van de vereniging;
 • over de grenzen van de vereniging heen kijkt naar nieuwe mogelijkheden;
 • in staat is actief mee te denken inzake nieuw beleid alsmede de werving van nieuwe leden en gelden.

De werkzaamheden bestaan uit

 • Organisatie van de bedrijfsvoering binnen het Bureau, inclusief personeelszaken.
 • Voorbereiding van bestuursbeleid en uitvoering van bestuursbesluiten.
 • Zorg voor jaarlijkse financiële planning.
 • Onderhouden van contacten met diverse onderdelen van het Genootschap.
 • Onderhouden van contacten met andere organisaties op het gebied van (cultuur)historie.
 • Zorg voor de uitvoering en verantwoording van projecten waarbij het Genootschap betrokken is.
 • Vertegenwoordiging van het Genootschap op verschillende niveaus.

Wij verwachten een netwerker op academisch/hbo niveau, die binnen en buiten de vereniging makkelijk verbindingen legt, beschikt over organisatietalent en flexibel, communicatief, initiatiefrijk, resultaatgericht en representatief is. Belangstelling voor moderne communicatievormen, sociale media en andere vormen van publieksbereik is vanzelfsprekend. Een goede schrijfvaardigheid en ervaring in het werken met vrijwilligers zijn belangrijk. Affiniteit met regionale geschiedenis en ervaring in de (cultuur)historische wereld in Limburg en het aangrenzende buitenland strekken tot aanbeveling.

Bijzonderheden

Werken binnen een vereniging betekent ook regelmatig aanwezigheid bij activiteiten buiten kantooruren. Aangezien het een deeltijdfunctie betreft, wordt in goed overleg flexibiliteit verwacht bij de invulling van de arbeidstijd.

Wat bieden wij?

Een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar, die bij goed functioneren kan worden omgezet naar een dienstverband voor onbepaalde tijd.

Het Genootschap volgt de loonschalen van de Provincie Limburg en de pensioenregeling van het ABP. Inschaling vindt plaats op basis van leeftijd en ervaring tot een maximum van schaal 12.

Procedure

Er is een selectiecommissie samengesteld met personen van buiten de vereniging en vertegenwoordiging van personeel. Deze stelt voor het bestuur een voordracht op van drie benoembare personen. Het is de bedoeling dat de functie per 1-1-2022 wordt vervuld.

Reageren

Reacties kunnen t/m 13 oktober 2021 digitaal worden gestuurd naar vacature@lgog.nl of schriftelijk naar Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Postbus 83, 6200 AB Maastricht onder vermelding van ‘personeelsvertrouwelijk’.

Uitnodigingen voor gesprekken worden in overleg met de opgeroepen kandidaten vastgesteld.

De volledige tekst is hier als pdf te vinden.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem