Natuurlijk Limburg - Meer dan Natuur

Op 23 september is de nieuwe tv-serie Natuurlijk Limburg 2018 van L1 van start gegaan. In deze 15-delige serie staat het landschap in Limburg centraal. Het landschap is als een open boek vol spannende verhalen: over veranderingen in het landschap, ijstijden, de eerste boeren, overstromingen, kastelen, het schepje van de toenmalige koningin Juliana en nog veel meer.

Natuurlijk Limburg bestaat al sinds 2000, maar dit jaar is een zeer afwisselende serie ontstaan waarbij niet alleen fauna en flora worden getoond, maar waarbij ook de historie van ons landschap op verrassende wijze wordt getoond. Sinds het jaar 2007 werkt regisseur Maurice Nijsten nauw samen met Edmond Staal van Stichting het Limburgs Landschap en sinds dit jaar ook met de Commissie Landschapsgeschiedenis van het LGOG. Deze commissie heeft als doel de kennis van de geschiedenis van het Limburgse landschap actief te vergroten. Deze serie biedt uiteraard een unieke kans om een groot publiek te bereiken.

In deze nieuwe serie van Natuurlijk Limburg ontmoet Edmond Staal in elke aflevering archeoloog Rob Paulussen en landschapshistoricus Maurice Paulissen van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap op verschillende locaties in de provincie. Interessante vondsten in en verhalen over de landschappen in Limburg komen aan de orde.

Vele van deze vondsten bevinden zich in het Limburgs Museum. Elke uitzending wordt dan ook een bezoek gebracht aan het Limburgs Museum waar conservator Benoît Mater ons de waardevolle vondsten toont.

“Elk landschap draagt getuigenissen van het verleden. Ga eens op zoek naar de plek waar mooie archeologische vondsten zijn gedaan en ervaar die plek. En bezoek dan het Limburgs Museum om de archeologische vondsten op zijn mooist te bewonderen. Als dat het effect is van deze tv-serie, dan is de serie geslaagd!” (Benoit Mater, conservator Limburgs Museum)

De aflevering “Meer dan natuur” is een inleiding op de volgende 14 afleveringen, waarin we in diverse fragmenten ook al kennismaken met de archeoloog, de landschapshistoricus en de conservator. Hiermee laat deze serie zien dat het Limburgs landschap door meer wordt gevormd dan enkel de natuur!

“Deze tv serie wil laten zien dat regionale geschiedenis altijd verbonden is met het regionale landschap. En ook, dat wat wij nu in het landschap zien, vaak het resultaat is van menselijk handelen, soms in een ver verleden, soms recent.” (Maurice Paulissen, landschapshistoricus)

We nodigen u uit om samen met ons zelf de verhalen in het landschap te ontdekken. Na elke tv-aflevering gaan we op excursie.

Praktische informatie betreffende de landschapsexcursies volgt na de eerste aflevering Natuurlijk Limburg op zondag 23 september. U kunt deze informatie na de eerste uitzending vinden op de website van het LGOG (www.lgog.nl/themas/landschapsgeschiedenis).

Wij zien u graag bij een wandeling, een rondleiding, de fietstocht, of bij een lezing!


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem