Literatuurportret: ‘La Dispute de Mastrecht’, een godsdienstig twistgesprek uit 1662

We schrijven 1662, veertien jaar na het beëindigen van de Tachtigjarige Oorlog. In Maastricht heerst formeel gelijkheid tussen protestantisme en katholicisme, maar in de praktijk staan beide religies lijnrecht tegenover elkaar. De jonge, felle predikant Johan van Hamerstede en de meer gematigde franciscaan Bartolomeus d’Astroy zijn bekende opponenten, die elkaar vanaf de kansel en in brieven bestrijden. De correspondentie werd door d’Astroy gebundeld in een boekwerkje, ‘La dispute de Mastrecht’. Het literatuurportret over deze pennenstrijd is van de hand van Hannie van Horen-Verhoosel.

Het portret kunt u hier lezen. Alle literatuurportretten zijn hier terug te vinden.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem