Literatuurportret André van Hasselt

In de strijd die in de literaire wereld rond 1830 gevoerd werd tussen de aanhangers van de traditionele classicistische opvattingen en de gedurfde ideeën van de liberale romantici, koos de jonge André van Hasselt partij voor het Franse ‘romantisme’. De Maastrichtenaar had als student in Luik al Nederlands- en Franstalige poëzie gepubliceerd en was naar Parijs gereisd om zijn literaire helden te ontmoeten, zoals Victor Hugo en Alexandre Dumas. Toen het opstandige België zich in mei 1830 afscheurde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, kwam Van Hasselt vast te zitten in zijn geboortestad, die als geïsoleerde Hollandse vesting onder een Belgische blokkade lag. In 1833 slaagde hij erin om naar Brussel te vertrekken, waar hem een glorieuze carrière als Franstalig dichter wachtte. Over Van Hasselts jonge jaren in Maastricht, tot aan zijn vertrek naar België, gaat het nieuwe literatuurportret, geschreven door Lou Spronck.

Lees dit portret hier. Meer literatuurportretten zijn hier te vinden.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem