Jacques Schreurs in gesprek met Hendrik van Veldeke

Priester-dichter Jacques Schreurs (1893-1966) hield van Maastricht én van Hendrik van Veldeke (12eeeuw), de eerste dichter die zich van de Nederlandse taal bediende. In opdracht van de stad Maastricht schreef Schreurs in 1950 een ‘epos’ over de stad Maastricht, waarin de hoofdpersoon tijdens een nachtelijke wandeling door de stad een ontmoeting heeft met Veldeke. De tekst werd op muziek gezet door Herman Strategier en de compositie kreeg de naam Declamatorium Henric van Veldeken. Theo Schouw, van wie in 2023 de biografie van Schreurs Witte raaf onder zwarte kraaien verscheen, doet verslag van deze inspirerende wandeling en geeft en passant een inkijkje in het leven van ‘de laatste priester-dichter’ Jacques Schreurs.

Lees het literatuurportret hier. Alle literatuurportretten zijn hier te vinden.


Vorige nieuwsitem