Edmond Delhougne Penning uitgereikt aan Martin Pfeifer

Op 12 november 2022 werd om 15:30 uur in de Caroluskapel aan de Swalmerstraat 100 te Roermond voor de 3e keer de Edmond Delhougne penning uitgereikt. Deze onderscheiding kan gezien worden als voortzetting van de in 1998 ingestelde Limburgse Genealogische Prijs.

De jury van de Edmond Delhougne Penning heeft onlangs besloten de derde Edmond Delhougne Penning in 2022, vanwege diens grote verdienste voor de genealogie en streekgeschiedenis, toe te kennen aan de heer Martin Pfeifer

De Edmond Delhougne Penning is uitgereikt door de heer G.J.W. (Geert) Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed van de provincie Limburg (NL).

De Edmond Delhougne Penning is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie en streekgeschiedenis binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische provincie Limburg.

Eerder is de Edmond Delhougne Penning in 2016 uitgereikt aan Funs Patelski uit Klimmen (NL) en in 2019 aan Piet Severijns uit Tongeren (B).

De penning, ontworpen door kunstenares Tanja Webbers uit Heythuysen (NL), is in brons uitgevoerd en draagt de beeltenis van Edmond Delhougne met als omschrift: “Edmond Delhougne Penning”.

Aan de penning zijn een oorkonde en een bedrag van € 500,00 verbonden. Penning, oorkonde en geldbedrag worden beschikbaar gesteld door Stichting Edmond Delhougne, Instituut voor Genealogie en Streekgeschiedenis te Roermond, door genealoog Edmond Delhougne (1932-2013) in 1957 opgericht.

Aan de toekenning van de penning is een jury verbonden, die is samengesteld uit deskundigen op het gebied van genealogie en/of geschiedenis uit Nederlands en Belgisch Limburg. De jury staat onder leiding van voorzitter A.M.P.P. (Guus) Janssen uit Sittard.

Martin Pfeifer, wonende in Sittard, is te kenmerken als een facilitator die graag anderen helpt om hun onderzoek van goed naar beter, efficiënter en completer te brengen. Hij is een digitale voorhoedespeler, al tientallen jaren bezig met het massaal laten scannen en digitaliseren van analoge bronnen. In de combinatie van deze gegevens genereert hij meerwaarde, altijd ieder feit tot de bron herleidbaar makend. Op deze wijze worden genealogen en wetenschappers geholpen met hun onderzoek. Zeker nu sinds kort ook de historie van de familie gekoppeld kan worden aan de locatie van de plek waar men eigendom had, woonde en/of werkte, naar school ging of begraven werd.

Door zijn baanbrekende werk in het Limburgs Genealogisch Archief, Stichting Maaskèntj en het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum en als vrijwilliger bij het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen (nu Archief De Domijnen), worden de vragen: 'wie was wie' en 'wat was waar' via de website AEZEL.EU nu meer en meer omgevormd tot: 'wie was waar wanneer en waarom'.

De heer Pfeifer was een van de eerste pioniers en vrijwilligers van het AEZEL-project (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen). Wat ooit begon in Sittard, is nu met de inzet van 200 vrijwilligers bijna Limburg dekkend uitgerold en uitgegroeid tot een door de provincie erkend knooppunt voor genealogische en kadastrale informatie. Het betreft een landelijk voorbeeldproject. Elke paar maanden komen er nieuwe gegevens of gehele onderzoekslagen bij. In de komende tijd zal in AEZEL bijvoorbeeld o.a. een statistieklaag en een tijdlijn per voormalige kadastrale gemeente worden gerealiseerd.

Dit pioniers- en monnikenwerk is niet alleen de verdienste van de heer Pfeifer, maar hij is de initiator, uitvinder en drijvende kracht geweest vanaf den beginne, draagt zijn kennis in de gehele euregio uit en heeft beoefening van het genealogie-onderzoek naar een hoger plan gebracht.

René Vroomen

Alphons Rikken

Martin Pfeifer en echtgenote

de heer G.J.W. (Geert) Gabriëls, gedeputeerde Natuur, Milieu en Erfgoed van de provincie Limburg (NL)

Uitreiking Edmond Delhougne Penning

Uitreiking oorkonde

LAUDATIO 2022 Edmond Delhougne Penning

Dames en heren,

De tijd dat een beoefenaar van genealogie eenzaam in een studeerkamertje familiegeschiedenis uitzocht ligt inmiddels ver achter ons. Wilde de onderzoeker verder komen, dan diende hij de archieven op te zoeken en daar de relevante gegevens bijeen te sprokkelen, met een pen af te schrijven en te analyseren. Vervolgens gingen soortgenoten elkaar opzoeken en gegevens uitwisselen, zich verenigen en zelfs eigen periodieken uitgeven. En toen kwam de digitale wereld, die ongekende horizonten openbaarde, maar ook zorgde voor een lawine aan feiten waarin men het spoor bijster kon raken. In deze prille, maar razend snel groeiende beweging waren pioniers nodig die de conventionele stamboomonderzoekers in het data-oerwoud het juiste pad konden wijzen. Samen met zijn kompaan Arie Marchal hoorde Martin Pfeifer bij de digitale genealogen van het eerste uur en heeft hij in onze regio zijn stempel gedrukt op de verdere ontwikkelingen. Het mag dan ook geen verrassing heten, dat hij voorgedragen is voor de Edmond Delhougne Penning.

Het initiatief tot het instellen van deze penning is genomen door de Stichting Edmond Delhougne. Daarbij golden de volgende overwegingen:

  • De ‘Edmond Delhougne Penning’ is bestemd voor een persoon die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en de promotie van de genealogie binnen het gebied van de Nederlandse en Belgische Provincie Limburg.
  • De genomineerde dient genealogisch-historische onderzoekingen of activiteiten te hebben verricht en zijn werkzaamheden moeten voornamelijk verbonden zijn met het grondgebied dat thans gelegen is in de Nederlandse- en Belgische provincie Limburg.
  • Er dient van de genomineerde een stimulerende invloed uit te gaan op de regionale ontwikkeling en promotie van de genealogie.
  • De activiteiten of studies van de genomineerde dienen in een regionaal-historische context ingebed te zijn.
  • Studies van de genomineerde dienen gebaseerd te zijn op eigen onderzoek en voorzien te zijn van bronvermeldingen; bij voorkeur dienen ze in het Nederlands gepubliceerd te zijn en te getuigen van een wetenschappelijk onderbouwde aanpak.
  • Een jury met expertise op het terrein van genealogie, historisch onderzoek en publicatie zal de voordracht beoordelen.

Martin Pfeifer is in 1957 geboren in Sittard en groeide nadien op in Munstergeleen. Zijn opleiding en werk lagen op het technische en chemische vlak, maar ongetwijfeld heeft hij daarnaast belangstelling voor de geschiedenis ontwikkeld door zijn vader Jacques, die geen onbekende was in de Sittardse historische wereld en een uitgebreide documentatie over Munstergeleen verzameld heeft. Door zijn werk bij DSM en Sabic belandde Martin in Duisburg, thans de zetel van het archief van Nordrhein-Westfalen, waar hij de doorontwikkelingen van pijpleidingen door heel Europa coördineerde. Hieruit blijkt zijn talent voor het creëren van verbindingen, dat hij al tientallen jaren in het genealogisch onderzoek heeft ingezet. De bakermat hiervoor lag in Stein, waar Martin met de eerder genoemde Arie Marchal zijn ideeën kwijt kon in de Stichting de Maaskentj. Gegevens uit persoonsregisters werden gekoppeld aan kadastergegevens en een groot project van de digitale transcriptie van DTB-registers werd opgestart. Dit resulteerde in de Gendalim-CD’s en de website Alle Limburgers. Na de Stichting de Maaskentj volgden zijn activiteiten in het Limburgs Genealogisch Archief en het Limburgs Genealogisch en Geschiedkundig Informatiecentrum. Uiteindelijk werd hij een dynamische medewerker van het Euregionaal Historisch Centrum Sittard-Geleen en opstarter van het project AEZEL: het archief voor erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen. Het leeuwendeel van zijn werk resulteerde uiteraard in een gigantische digitale data-verzameling, maar daarnaast zorgde hij ook voor enkele studies in druk. In zijn artikel uit 1993 ‘De kadastrale reconstructie van Elsloo’ liet hij al zien wat de enorme mogelijkheden zijn van het combineren van kadastrale met andere gegevens. Ook schreef hij samen met Eddy Erkens een boek over de Elsloose ‘bokkenrijders’, gelardeerd met vele genealogische gegevens. De meest bekende publicatie is de editie van het Lagerhebebuch 1717 voor Sittard en omgeving, uitgegeven in de reeks Monografieën uit het Land van Sittard.

Martin heeft niet alleen een enorme hoeveelheid transcriptiewerk geleverd, maar is ook al enkele decennia initiator en inspirator voor de beoefening van genealogie in de gehele Euregio.

Door zijn grote verdiensten mag Martin Pfeifer derhalve de welverdiende bezitter worden van de Edmond Delhougne Penning.

Met felicitaties en lof van de jury !

Namens de jury

Drs A.M.P.P. Janssen, voorzitter

Wegens omstandigheden is bovenstaande uitgesproken door mr. A.J.A. Rikken

Voor nadere informatie : mr. A.J.A. Rikken, secretaris Edmond Delhougne Penning, rikken@delhougne.nl

Stichting Edmond Delhougne


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem