AiL 119 - 2019

In 2011 hield Archeologie in Limburg (AiL) op te bestaan, omdat het financieel niet meer te bolwerken was. Vele leden van de Archeologische Vereniging hebben dit betreurd. Mede daarom heeft het bestuur van de AVL eind 2017 besloten om het tijdschrift, in digitale vorm, opnieuw op te richten en in april 2018 lag daar, na een hiaat van zeven jaar, weer een nieuwe editie van Archeologie in Limburg. De digitale revolutie is inmiddels zover gevorderd dat de redactie dit digitale tijdschrift vrijwel kosteloos kan uitbrengen en nu is editie 119 verschenen.

Van diverse kanten rees toch de vraag of AiL niet ook weer op papier zou gaan verschijnen. Hoewel de mogelijkheden om een tijdschrift te drukken in vergelijking met 2011 zijn toegenomen, en de kosten gedaald, heeft de vereniging niet de financiële draagkracht om dat structureel te bekostigen.

Toch is editie 119 dit keer ook op papier verschenen. Dit heeft u te danken aan de Provincie Limburg en aan gedeputeerde van cultuur, de heer Teunissen. De Archeologische Vereniging Limburg heeft van de Provincie een eenmalige subsidie gekregen om u, de leden van de sectie Archeologie, drie nummers op papier aan te bieden. Dus na deze special over de archeologie van de Tweede Wereldoorlog, in het kader van de festiviteiten rondom 75 jaar bevrijding van Limburg, krijgt u in de komende maanden nog twee edities in de bus. Naast deze gedrukte exemplaren blijft het tijdschrift ook digitaal ter beschikking.

U kunt hier de digitale versie van de AiL 119 -2019 lezen >>


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem