Oorkondenboek Thorn

Op maandag 25 september 2023 werd in de Abdijkerk van Thorn het tweede deel van het Limburgs Oorkondenboek betreffende de oorkonden van de abdij Thorn tot 1300 gepresenteerd. De heer J.J.M. Kuntzelaers, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed van de provincie Limburg moch het eerste deel in ontvangst nemen. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan het museum van Thorn, waar een aantal oorkonden is geëxposeerd.

In totaal zijn 73 originele oorkonden van de Hoogadellijke abdij Thorn ontsloten. Voor de uitgave tekenden mevr. Dr. G.A.M. van Synghel met medewerking van mr. drs. Th. Ebben, dr. J. Hartmann en drs. A.M.P.P. Janssen. Zeer bijzonder in dit bestand is ook dat hierin de oudste originele oorkonden van Nederland uit het jaar 950 zijn opgenomen.

De Stichting Limburgse Oorkonden, voortgekomen uit LGOG, heeft zich ten doel gesteld om de oudst bewaarde schriftelijke documenten in onze provincie Limburg te ontsluiten en voor een groot publiek makkelijk toegankelijk te maken. In 2022 gebeurde dat al met de 40 oorkonden van het voormalige Adellijk Norbertinessenklooster van St. Gerlach. Het bijzondere van het project, is dat de originele stukken, bijna allemaal in het Latijn, worden afgebeeld,getranscribeerd en ook vertaald. Daarmee onderscheidt het zich van andere ‘klassieke’ oorkondenboeken,

Oorkonden op perkament werd opgemaakt als bewijsstukken van rechten en eigendommen. Het zijn dus documenten met een juridische strekking. Bij het opstellen van de tekst waren meestal belangrijke adellijke personen of geestelijken betrokken, maar tegelijkertijd betrof het onderwerpen die ook het dagelijks leven van de gewone man raakten. Door hun hoge ouderdom en zeldzaamheid geven ze daarmee vaak een unieke inkijk in het leven in deze streken in de tijd tussen 950 en 1300.

De uitgave in druk is opgenomen in de reeks Werken LGOG. Daarnaast worden alle oorkonden, deels ook met een verhalende toelichting, voor een breed publiek gepresenteerd op de website van de Stichting Limburgse Oorkonden: www.waarvanakte.eu . Het boek kan worden besteld via info@lgog.nl. De kosten bedragen € 65,- exclusief verzendkosten.

Voor meer informatie klik hier.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem