6 MEI, EEN AVOND MET EEN GLIMLACH EN EEN TRAAN

Op de 1ste maandag van de maand organiseert de Kring Gelders Overkwartier van Roermond meestal een lezing. Maar deze keer was er meer, na na afloop van de zeer interessante lezing werden jubilarissen in het zonnetje gezet en werd er afscheid genomen van 2 bestuursleden, de 2 oudgedienden binnen het bestuur. Temidden van meer dan 100 aanwezigen kregen de heren Beelen en mgr Wiertz als dank voor hun reeds 50 jaar durend lidmaatschap de bijbehorende speld opgespeld door de voorzitter van het Koninklijke Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap Jacques van Rensch. De heren Vroomen en Van der Bruggen werden door hem uitvoerig bedankt voor hun vele jaren van bestuurlijke inzet voor het LGOG en werden tot Lid van Verdienste benoemd en kregen de bijbehorende eretekens opgespeld.

Kortom, een avond met een glimlach maar ook met een traan.


Vorige nieuwsitem | Volgende nieuwsitem