Over Kring Weert en omstreken

Kring Weert en omstreken is één van de tien regionale kringen van het LGOG. Haar werkterrein beslaat de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal.


Bestuur

  • Peter Korten (voorzitter)
  • Paul Lammeretz (secretaris)
  • Anton Cornelissen (penningmeester)
  • Wil Filott
  • Bouke Kouters

Jaarverslagen


Historische schets

De oprichting van kring Weert en omstreken - ook bekend als kring De Aldenborgh - vond zijn oorzaak in het feit dat, in 1937 door pater Marculphus Heyer OFM en de heren Pierre Linssen en Mathieu de Haan, een oudheidkundig museum werd opgericht. Een museum bleek echter niet voldoende. Er was behoefte aan een aantal personen wie de historie, cultuur en zeden van de stad en streek zozeer ter harte zou gaan, dat mede door hun invloed, het erfdeel der vaderen voor het nageslacht bewaard zou blijven. Dit doel kon worden bereikt door het houden van lezingen, voordrachten, inrichten van tentoonstellingen en het organiseren van excursies. Tevens zou er gestreden moeten worden voor het behoud van monumenten en het bevorderen en uitbreiden van de bestaande bibliotheek.

Op 26 januari 1939 werd er een oproep gedaan aan de Weerter bevolking. Op 6 maart 1939 werd in het voormalig gerenommeerde hotel "De Engel" aan de Korenmarkt te Weert de oprichtingsvergadering gehouden. Op die avond was de oprichting van De Aldenborgh. Met 77 leden ging men van start. In 1939 en 1940 werden er nog 4 lezingen georganiseerd, maar de geplande excursie kon vanwege de oorlogdreigingen geen doorgang vinden.

Waarvan komt de naam 'De Aldenborgh'?

De naam is ontleend aan het oorspronkelijk kasteel van de graven van Horne aan de Biest, thans klooster- en verzorgingshuis Hieronymus Bos.

Enkele paters Franciscanen waren lange tijd bestuurlijk actief binnen de geschied- en oudheidkundige kring De Aldenborgh. Het logo van De Aldenborgh is ontworpen door de uit Tungelroy afkomstige Cor van Geleuken (1920-1986).

Aansluiting bij LGOG

Na de oorlog ging men weer direct van start. In 1947 sloot De Aldenborgh zich aan bij de provinciaal overkoepelende organisatie: het LGOG.