Over Kring Ter Horst

Kring Ter Horst is één van de tien regionale kringen van het LGOG. Haar werkterrein is de gemeente Horst a/d Maas.


Bestuur

  • Arie Stas (voorzitter)
  • Ineke Eickmans (secretaris)
  • Peter Jakobs (penningmeester)
  • Jan Hesen
  • Pieter Jakobs
  • Sjef Keijsers
  • Arie Snellen

Jaarverslagen


Historische schets

In Info LGOG Kring Horst van 8 maart 1999 haalde Gert Verheijen onder de titel 'Op zoek naar de voorbije tijd' herinneringen op aan de eerste jaren uit het bestaan van LGOG Kring Ter Horst. Hieronder enkele fragmenten uit zijn artikel. Klik hier voor zijn volledige bijdrage (pagina 9-11).

Woensdag 28 juni 1972 is voor historisch denkende Horstenaren een gedenkwaardige dag. Het was in mijn herinnering een warme zomeravond. In het zaaltje van Cox Jeu en zijn Marie aan het Wilhelminaplein kwam na een oproep van een ‘stuurgroep’ in De Echo van Noord-Limburg van 23 juni een groep mensen met belangstelling voor geschiedenis in vergadering bijeen. Het was druk, de houten tussenwand was weggehaald en het café erbij getrokken. Pater Sjeng Herraets zat de vergadering voor. Verder zaten achter de groene tafel: Henk Vullinghs (tandarts), Wiel Houwen (bakker), Chris Jacobs (zaakvoerder van de Boerenbond) en Ludwig Greweldinger (directeur Openbare Werken). Hij was van de initiatiefnemers ook de enige niet-geboren Horstenaar, alhoewel Horstenaar van begeerte.

Mensen met een historische belangstelling zijn veelal individualisten. Voor ‘andersdenkenden’ snuffelen ze in oude papieren of wroeten ze in de grond. In onze moderne democratie is het evenwel van belang je stem te laten horen en op te komen voor je idealen. Daartoe is eendrachtige samenwerking van gelijkgezinden noodzakelijk. De zich ‘stuurgroep’ noemende initiatiefnemers hebben de georganiseerde geschiedbeoefening in Horst en omgeving in gang gezet. In 1974 werden LGOG Kring Horst en Sevenum, Stichting Oudheidkamer Horst e.o. en Stichting Het Gelders Overkwartier opgericht. Daarna ontstonden in een aantal dorpen eigen heemkundeverenigingen, in Melderslo het zeer succesvolle museum De Locht en in Horst het Koperslagersmuseum Van der Beele, een particulier initiatief.

Als jonge club met een relatief jong bestuur zag onze toenmalige voorzitter Piet Hoebers het als belangrijk te vermijden dat men ons als conservatief of behoudzuchtig zou gaan beoordelen. Na het eerste openbare optreden bij de opening van het nieuwe gemeentehuis in 1974 met de tentoonstelling ‘Meester van Elsloo’ met middeleeuwse heiligenbeelden, zou die indruk hebben kunnen ontstaan. Tegengas was derhalve nodig. Eind jaren zestig was de jongerensociëteit Zopo synoniem met gewaagde vooruitstrevendheid. We organiseerden een cursus van tien lessen streekgeschiedenis in de schuur van Zopo, gelegen op de kop van de Molenstraat. De cursisten moesten op een houtblok zitten met de schrijfblok op de knieën! Je moet tenslotte iets over hebben voor je beeldvorming.

Elk jaar was er een programma van minimaal vijf lezingen, twee excursies (later vier) en een cursus van minimaal vijf lessen. De lezingen vonden plaats in de grote zaal van Restaurant De Oude Lind. De cursussen werden, na het uitstapje naar Zopo, in de studiezaal van de Oudheidkamer gegeven. Eenmaal bracht een cursusleidster haar pasgeboren baby mee. Onze vaste busondernemer in al die jaren was (en is) Van de Munckhof, eerst Smitten Hein bijgenaamd en nu de Munckhof Groep geheten.

Gert Verheijen