Over Kring Maastricht

Kring Maastricht beslaat de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten.

Bestuur

  • Bart Zwegers (voorzitter)
  • Odin Essers (secretaris)
  • Lucie Bastiaens (penningmeester)
  • Pieternel Coenen
  • Remco Beckers

Geschiedenis

Kring Maastricht werd volgens de plannen van het hoofdbestuur opgericht op 1 mei 1953 als één van de zeven regionale kringen in de provincie. Het eerste bestuur werd geïnstalleerd op 22 januari 1954. Het ledenaantal bedroeg toen al 379 personen. In 1955 steeg het aantal naar 462. Het toppunt kwam in 2002, toen de Kring 691 leden had.

Vanaf het begin heeft de Kring zijn leden lezingen en excursies aangeboden. Verschillende locaties werden gebruikt voor die activiteiten, zoals het Bonnefantenmuseum in het voormalige Bonnefantenklooster en verpleeghuis Klevarie. De lezingen gingen, zoals nu ook het geval is, over aspecten van de lokale en regionale geschiedenis, vaak geplaatst in een bredere context. In de eerste decennia werd van samengewerkt met vereniging Ex Oriente Lux. Excursies betroffen gebouwen, locaties en tentoonstellingen. In de jaren ‘80 en ‘90 werden er soms wel vier of vijf excursies per jaar georganiseerd.

Sinds het begin van de jaren 70 is de kring zich ook gaan bezighouden met bijzondere initiatieven, zoals herdenkingen van belegeringen van Maastricht en de organisatie van thematische symposia. Door de jaren heen heeft de Kring zijn verantwoordelijkheid genomen om historische misstanden en wensen die bij de leden leefden in de openbaarheid te brengen of bij de overheid aan te kaarten.

Met dank aan

LGOG Maastricht wordt jaarlijks gesponsord door Team Notarissen.