Over Kring Maastricht

Kring Maastricht is één van de tien regionale kringen van het LGOG. Haar werkterrein beslaat de gemeenten Maastricht, Meerssen en Eijsden-Margraten.


Bestuur

  • Lita Wiggers (voorzitter)  
  • Monique Dickhaut (vicevoorzitter en penningmeester)
  • Eric Lemmens (secretaris)
  • Lucy Willems
  • Fred Cammaert
  • Kris Förster
  • Annemieke Klijn

Met dank aan

LGOG Maastricht wordt jaarlijks gesponsord door Team Notarissen.


Jaarverslagen


Geschiedenis

LGOG Maastricht werd volgens de plannen van het hoofdbestuur opgericht op 1 mei 1953 als één van de zeven regionale kringen in de provincie. Het eerste bestuur werd geïnstalleerd op 22 januari 1954.

Het ledenaantal bedroeg op 1 januari 1954 al 379 personen, in 1955 was dat getal reeds gestegen tot 462, in 1963 was het 519, in 1967 gedaald tot 438, in 1982 weer gestegen tot 601, in 2002 zelfs tot 691, in 2006 licht gedaald tot 647. 

Vanaf het begin heeft de Kring zijn leden lezingen en excursies aangeboden. Tot eind jaren zeventig was de Kring te gast in het ‘eigen’ Bonnefantenmuseum in het voormalige Bonnefantenklooster. Sedert de verhuizing van het museum naar de voormalige Entre-Deux locatie moesten telkens nieuwe gasthuizen gezocht worden, waarvan de grote zaal in verpleeghuis Klevarie nog lang in de herinnering zal voortleven. De lezingen betroffen doorgaans aspecten van de lokale en regionale geschiedenis, vaak geplaatst in een bredere context. Ook kwamen van oudsher verwante thema’s aan bod vanuit de archeologie, de kunst-, cultuur-, architectuur- en literatuurgeschiedenis. Sprekers kwamen uit de eigen kring, uit de vakinstituten in de provincie, of werden uitgenodigd vanuit binnenlandse en buitenlandse universiteiten en vakinstituten. Excursies betroffen gebouwen, locaties en tentoonstellingen in de eigen stad en omgeving, maar ook evenementen en gebouwen van groot belang binnen een straal van twee uur gaans per autobus. In de eerste decennia werden regelmatig lezingen georganiseerd samen met de Vereniging Ex Oriente Lux.

Aan de uitgangspunten van de voorbije 55 jaar is eigenlijk niet zo heel veel gewijzigd, zij het dat er tegenwoordig erg veel waarde wordt gehecht aan de kwaliteit van de presentaties, die alleen al door de technische vooruitgang aan kracht gewonnen hebben. Structureel organiseert LGOG Maastricht vanaf begin oktober tot in april maandelijks op (de eerste maandag) een lezing. 

In de jaren ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw was er sprake van een hausse aan excursies. Sommige jaren werden er wel vier of vijf excursies georganiseerd. Er waren vaker twee bussen vol met deelnemers. Tussen 2000 en 2005 had de Kring zelfs een aparte reiscommissie. Tegenwoordig is het moeilijker om de leden mee op reis te krijgen. Toch zijn de jaarlijkse grote excursie (buiten de stad), het bezoek bij een buurvereniging (niet ver van de stad) en de voorjaarsavondexcursies in de stad (lieux de mémoire) doorgaans verzekerd van een goede deelname. 

In 1967 werd het initiatief genomen voor de oprichting van een eigen jeugdafdeling, die helaas niet lang heeft mogen bestaan. Sinds het begin van de jaren 70 is de kring zich ook gaan bezighouden met bijzondere initiatieven, zoals herdenkingen van belegeringen van Maastricht (1579, 1673), de organisatie van thematische symposia (1998: regionale geschiedenis en onderwijs; 2003: het Maastrichtse museumbeleid; 2005: de restauratie van de schilderingen in de Dominicanenkerk; 2007: het gebruik van de historische binnenstad). Ook werden publicaties voorbereid of gestimuleerd (1973: Morreau, Die IJseren stadt; 1978-1982: Trajectum-reeks; 2003: Evers/Ubachs, Maastrichtse Mythen). Door de jaren heen heeft de Kring zijn verantwoordelijkheid genomen om historische misstanden en wensen die bij de leden leefden in de openbaarheid te brengen of bij de overheid aan te kaarten.