Habetslezing

De Habetslezing werd op instigatie van oud-voorzitter Karel Majoor door het bestuur van het LGOG in 2011 ingesteld als eerbetoon aan Jos(eph) Habets. De naamgever, kapelaan, later pastoor, Joannes Josephus (Jos) Habets werd geboren te Oirsbeek in 1829 en overleed te Maastricht in 1893. Habets vervulde belangrijke rollen binnen het LGOG: medeoprichter, langjarig voorzitter en voorzitter van de redactie van het Jaarboek. Hij was de eerste rijksarchivaris in Limburg, daarenboven (kerk)historicus, archeoloog en begenadigd auteur.

  • 2018: Louis Berkvens: Het leenrecht vergadert. Limburgse rechtsgeschiedenis in Euregionaal perspectief
  • 2017: Peter Nissen: Kloosterorden in Limburg in de 19e en 20e eeuw
  • 2016: Pieter Caljé: De geschiedenis van het Limburgs landschap. Naar een biografische benadering van het landschap.
  • 2015: Theo Bovens: Een enigszins eigenaardige provincie. De Limburgse gouverneurs: 200 jaar des Konings, 200 jaar van Limburg.
  • 2014: Nico Nelissen: Limburg moet ook in de toekomst geschiedenis schrijven. De historische kracht van ruimtelijke kwaliteit.
  • 2013: Joep Leerssen: Herinneringscultuur en geschiedschrijving tijdens de bestaansperiode van het LGOG
  • 2012: Peter Raedts: De ontdekking van de Middeleeuwen. Geschiedenis van een illusie.
  • 2011: Jona Lendering: De Romeinen in de Lage Landen: vondsten versus teksten