Geschiedenis

De geschiedenis van het LGOG begon op 21 juni 1863. Op deze dag werd het Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg namelijk opgericht in Maastricht. Deze naam werd in 1867 veranderd in Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg. In 1908 volgde opnieuw een naamsverandering. Nu werd namelijk gekozen voor Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg.

In 1893 was in Roermond het Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst opgericht. Per 1 januari 1929 fuseerden beide verenigingen, en ontstond het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Het jaarboek van het LGOG, de Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg (kortweg Publications), verschijnt sinds 1864. Het verenigingsblad De Maasgouw werd in 1879 geïntroduceerd.

Per 1 januari 1884 werd in het Dinghuis in Maastricht het museum van het genootschap geopend: het Provinciaal Museum van Oudheden in Limburg. In 1968 droeg het LGOG het beheer van het museum en zijn collecties over aan de Stichting Limburgs Museum voor Kunst en Oudheden.

In 2013 werd herdacht dat de oudste van de twee verenigingen waaruit LGOG ontstond 150 jaar geleden werd opgericht. De officiële naam werd toen veranderd in Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap.

Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de geschiedenis van het LGOG