Geschiedenis

De geschiedenis van het LGOG begon op 21 juni 1863 met de oprichting in Maastricht van het ‘Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg’. Dit veranderde in 1867 van naam in ‘Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in het hertogdom Limburg’. In 1908 volgde een nieuwe naamsverandering: ‘Provinciaal Geschied- en Oudheidkundig Genootschap in Limburg’.

In 1893 was in een Roermond ‘Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst’ opgericht. Per 1 januari 1929 fuseerden beide verenigingen en ontstond het ‘Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap’.

Het jaarboek van het LGOG – de ‘Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg’ (kortweg: ‘Publications’) verschijnt sinds 1864 en het verenigingsblad ‘De Maasgouw’ sinds 1879.

Per 1 januari 1884 werd in het Dinghuis in Maastricht het museum van het genootschap geopend:  het ‘Provinciaal Museum van Oudheden in Limburg’. In 1968 droeg het LGOG het beheer van het museum en zijn collecties over aan de Stichting ‘Limburgs Museum voor Kunst en Oudheden’.

In 2013 werd herdacht dat de oudste vereniging waaruit LGOG ontstond 150 jaar geleden werd opgericht.

Klik hier voor een uitgebreider overzicht van de geschiedenis van het LGOG