Studiemiddag 800 jaar Sacramentswonder van Meerssen

5 november 2022

14:00 uur

Tapperij De Proosdij, Markt 34, Meerssen

Entree: € 20,-

Op zaterdag 5 november organiseert de Commissie Kerkgeschiedenis van LGOG in Meerssen een studiemiddag rond het thema 800 jaar Sacramentswonder.

In het jaar des Heren 1222 vond in Meerssen een Mirakel van Sacrament plaats. De priester die de eucharistie opdroeg vergat wijn in de kelk te doen. Uit een deel van een hostie vloeide daarop wijze bloed en water. Hiermee was aangetoonde dat Christus daadwerkelijk in het eucharistisch brood aanwezig was. Kort van tevoren was op het Vierde Lateraanse Concilie (1215) nogmaals de transsubstantiatieleer bevestigd en tot dogma verheven: in de Mis veranderden brood en wijn in lichaam en bloed van Christus, ofschoon deze verandering zintuigelijk niet waarneembaar is en de offergaven hun uiterlijke gedaante niet veranderen. Meerssen groeide als gevolg van dit mirakel snel uit tot bedevaartplaats. In Luik ijverde mystica Juliana van Cornillon (1193-1256) voor de invoering van een feestdag gewijd aan het eucharistisch sacrament. In 1246 werd Sacramentsdag ingevoerd in het bisdom Luik en in 1264 voor de gehele Kerk.

Drie gerenommeerde sprekers zullen op 5 november hun licht laten schijnen over middeleeuws Meerssen, het Meerssense mirakel en Juliana van Cornillon.

Programma

  • 13:30 uur: Ontvangst met koffie en vlaai
  • 14:00 uur: start studiemiddag
  • 16:15 uur: nazit tot uiterlijk 17:00 uur.

Drs. Frank Hovens: Meerssen een vakje op het schaakbord van Middeleeuws Europa

Dr. Charles Caspers: Het sacrament van Mirakel te Meerssen 1222

Dr. Jean-Pierre Delville: Juliana van Cornillon aan de oorsprong van het Feest van het Heilig Sacrament.

Praktische informatie

Op het Kerkplein kan niet meer geparkeerd worden. Onder het gemeentehuis van Meerssen ligt Parkeergarage Proosdij (betaald parkeren, Stationstraat 23). Onbetaald parkeren kan bij het NS-station van Meerssen (Stationstraat).

Aanmelding geschied door overmaking van € 20,- op IBAN NL 28 INGB 0006532369 t.n.v. LGOG te Maastricht onder vermelding van Uw naam en Sacrament. Er wordt geen geld gerestitueerd. De inschrijving sluit op 2 november 2022.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit