Onderzoek naar sporen van WOII op de St. Jansberg e.o

21 november 2019

20:00 uur

Zaal De Pub, St. Janstraat 48, Ottersum

Entree: Leden LGOG gratis / Niet-leden €3

In het kader van ’75 jaar na de bevrijding’ houdt de heer Willem Kuppens voor de Kring Maas en Niers op 21 november 2019 een lezing over de nog zichtbare sporen in het landschap van de WOI en WOII. In grote lijnen wordt het gebied Milsbeek, Plasmolen en Mook onder de loep genomen.

In zijn presentatie zal de heer Kuppens primair ingaan op het door de Werkgroep WO2 uitgevoerde onderzoek in het gebied van de St. Jansberg, de Kiekberg, het Zevendal, het Startsedal en de Oostberg/Mookerheide. Dat onderzoek is voor 95% afgerond en er valt inmiddels veel over te vertellen (het militaire verhaal, doelstelling en werkwijze van het onderzoek, voorlopige resultaten e.d.).

Tijdens de lezing/presentatie zal hij ook aandacht besteden aan het inmiddels afgeronde onderzoek op de Wylerberg/Duivelsberg en het Landgoed Nederrijk en de resultaten daarvan. Alhoewel op Duits grondgebied geen onderzoek heeft plaats gevonden, zal hij ook enige aandacht besteden aan de nog aanwezige WOI en WOII-sporen in het Reichswald (ten noorden van de Diepen, Milsbeek).

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit