Jaarvergadering AVL, gevolgd door een lezing over Neanderthalers in Limburg

Op dinsdag 7 mei 2019 organiseren Kring Parkstad en de Archeologische Vereniging Limburg (sectie archeologie van het LGOG) een lezing over neanderthalervondsten in Limburg.

Bij archeologisch onderzoek in het kader van de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg troffen onderzoekers enkele jaren geleden in Brunssum, op de grens van Amstenrade, restanten aan van een Neanderthalerkamp uit het eerste gedeelte van de laatste IJstijd, ongeveer 85.000 jaar geleden. Dat feit is op zichzelf al bijzonder. Maar wat de vondst ronduit uniek maakt, is volgens onderzoeker Yannick Raczynski-Henk het feit dat er niet alleen vuurstenen werktuigen zijn gevonden, maar ook verglaasd houtskool en een stukje hematiet (een mineraal beter bekend als oker). Beide vondsten zijn zeldzaam voor Neanderthalervindplaatsen. Sindsdien zijn op meerdere plaatsen vondsten en aanwijzingen voor neanderthalervindplaatsen gedaan.

Voorafgaand aan de lezing vindt de ledenvergadering van de Archeologische Vereniging Limburg plaats. De agenda, het jaarverslag 2018, financieel verslag 2018 worden ter plaatse uitgereikt. Tijdens de ledenvergadering zal -naast de gebruikelijke onderdelen- stilgestaan worden bij een aantal bestuurswissels.

De jaarvergadering start om 19.30 uur en de lezing om 20.45 uur.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit