Mini-symposium ''Over de grens''

Op donderdag 25 augustus organiseert Kring Weert een mini-symposium “Over de grens”

De beide Limburgen en Noord-Brabant komen hier samen. Grenzen zijn van allen tijden. Wie eens meer wil horen over de omgeving van het Drie Provinciepunt door de tijd heen is welkom op het mini-symposium “Over de grens.” Grenzen in het Land van Weert en de Limburgse en Brabantse Kempen.

Het programma in Lozen ziet er als volgt uit: • PROF. DR. ARNOUD-JAN BIJSTERVELD: Grenzen als lijnen of zones? Hoe de middeleeuwers rechten en bezit afbakenden • WIM CUPPENS: Geweldsconflicten tussen de bewoners van Bocholt-Weert-Budel over de grenszones tijdens de 15de eeuw en in de Hollandse periode (1815-1830) • DRS. JAC. BIEMANS: Geloven over de grens. De grens als religieuze scheiding in de periode 1648-1795. • THIEU WIEËRS: De totstandkoming van de grens als gevolg van de scheiding na 1830 en in het bijzonder de grenscommissie tussen 1839 en 1843.

Praktische informatie

Parkeergelegenheid in de nabije omgeving. Start 14.00 uur. Entree gratis Op de grens bij Lozen-Weert-Dorplein ligt het Drie Provinciepunt.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit