Mgr. dr. Henri Poels (1868 – 1948). Leven en werk van een sociaal bewogen priester en pionier

Kring Parkstad en Kring Venray nodigen u uit om op zondag 24 april aanwezig te zijn bij de uitreiking van het nieuwe boek Mgr. dr. Henri Poels (1868 – 1948). Leven en werk van een sociaal bewogen priester en pionier. Aansluitend geven Harry van Dijck en Koos Linders de lezing Een houwdegen in priestergewaad. Lef en lot van Henri Poels.

Programma

  • 12:00 – 12:10 uur: Welkomstwoord door de voorzitter van Kring Venray
  • 12:10 – 12:25 uur: Toelichting op het boek door dr. Antoine Jacobs (eindredacteur)
  • 12:25 – 12:45 uur: Uitreiking van het boek aan Deken E. Smeets, aan Gouverneur E. Roemer, de burgemeesters van Heerlen en Venray en aan het oudst levende familielid van Henri Poels, dhr. Jan Poels (B)
  • 12:45 – 13:45 uur: Lezing: Een houwdegen in priestergewaad. Lef en lot van Henri Poels

Het boek

Mgr. dr. H. Poels, geboren in Venray in 1868, heeft op menigeen grote indruk gemaakt als hoofd-aalmoezenier sociale werken in de Mijnstreek in Limburg. Henri Poels speelde een prominente rol in de Limburgse geschiedenis. Hij woonde in Heerlen, overleed in 1948 te Imstenrade en is in zijn Venray, begraven.

De naam Poels roept nog steeds emoties op: van bewondering tot afkeer. Ook nu nog wordt de vraag gesteld: heulde hij met de mijndirecties en het kapitaal of was hij de grote sociale hervormer en emancipatoire leidsman die voor alles oog had voor de lotsverbetering van de mijnwerkers?

Enkele jaren geleden hebben de Kringen Parkstad Limburg en Venray een drieluik verzorgd over het leven en werk van mgr. dr. H. Poels. In het boek, dat binnenkort uitkomt, verdiepen de auteurs in hun artikelen zijn leven en werk vanuit nieuw historisch onderzoek met verrassende invalshoeken. Het boek wordt uitgegeven door ‘Historische Kring Land van Herle’. Het boek is ter plekke of in de boekhandel te koop voor € 26,50. Leden van Kring Venray kunnen na afloop van de bijeenkomst een exemplaar gratis in ontvangst nemen.

De sprekers

Harry van Dijck is in het dagelijks leven werkzaam bij de Heerlense woningcorporatie Weller en doet al jaren onderzoek naar Henri Poels. Drs. Koos Linders doceerde levensbeschouwing aan het Bernardinuscollege te Heerlen. Beiden waren in 2018 intensief betrokken bij het drieluik aan activiteiten rond Poels. Als auteurs hebben ze meerdere bijdragen geleverd aan het nieuwe boek over Mgr. dr. Henri Poels.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit