Mgr. Dr. H. Poels: Een Europeaan in Venray

8 september 2018

10:30 - 16:30 uur

Venray

De naam Poels roept nog steeds emoties op: hij werd bewonderd en gevreesd. De Commissie Kerkgeschiedenis en de kringen Venray, De Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg van het Koninklijk LGOG willen door een drieluik van activiteiten het beeld van Henri Poels nuanceren.

Op zaterdag 8 september a.s. vindt in Venray de eerste activiteit van het drieluik plaats met o.a. de lezing “mgr. dr. H. Poels, een Europeaan in Venray” door drs. Paul van Meegeren

Poels is een bekend figuur uit de Limburgse geschiedenis. Hij was priester, theoloog/exegeet en intellectueel. Poels werd in 1910 benoemd tot aalmoezenier van sociale werken in de door socialisme en ontkerstening bedreigde katholieke mijnstreek. Via de sociale zielzorg zette hij zich in voor economische en sociale verbeteringen. Poels was niet alleen een tegenstander van het onkerkelijke en deels antikerkelijke socialisme, maar ook van het liberalisme. Dat had juist voor de enorme verpaupering van de industriearbeiders gezorgd.

Poels was een exponent van de katholieke sociale leer die een harmonie nastreefde tussen werkgevers en werknemers. Hij was intensief betrokken bij de organisatie van tal van katholieke organisaties o.a. op het gebied van woningbouw, onderwijs, maatschappelijke werk en volksgezondheid. Poels is in 1868 in Venray geboren en is na zijn overlijden op 7 september 1948 in het klooster van de Medische Missiezusters in Heerlen, begraven in Venray.

Het drieluik vindt plaats op

Zaterdag 8 september Poels in Venray, tentoonstelling, lezing en rondleiding

Zaterdag 22 september Poels in Heerlen, lezingen en rondrit langs markante plaatsen

Vrijdag 28 september Poels in Rolduc, internationaal (wetenschappelijk) symposium

Informatie over de delen 2 en 3 van het drieluik komt binnenkort

Deel 1 van het drieluik “in de voetsporen van mgr. dr. H. Poels” vindt ‘s middags plaats in en rond de Grote Kerk te Venray. Voorafgaande daaraan vinden ‘s morgens in Venray vlakbij de Grote Kerk verschillende interessante activiteiten plaats in het kader van Open Monumentendag 2018. Belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Aan deelname aan het één of meerdere delen van het programma zijn geen kosten verbonden!!

Bekijk hier de volledige uitnodiging voor de activiteiten in Venray >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit