Marx in de Mijnstreek

14 mei 2018

19:30 uur

Bernardinuscollege aan de Akerstraat 95 te Heerlen

Entree: voor leden LGOG gratis/niet-leden €5

Kring Parkstad organiseert op maandag 14 mei een minisymposium over Karl Marx met bijdragen van prof.dr. Ad Knotter en dr. René Gabriëls.

Op 5 mei 1818 – nu 200 jaar geleden – werd Karl Marx (1818-1883) in Trier geboren. Deze Duitse denker heeft een baanbrekende invloed gehad op de filosofie, de economie, de sociologie en de historiografie. Hij was een van de grondleggers van de arbeidersbeweging en centrale figuur in de geschiedenis van het socialisme en communisme. Omdat hij het consequent opnam voor de onderdrukten werd hij vaak opgejaagd door de machtigen der aarde. Das Kapital (Het Kapitaal) wordt als zijn belangrijkste werk gezien.

Knotter analyseert in dit symposium de opvattingen van Marx over de arbeidstijd, welke invloed die hebben gehad op de historische strijd over de lengte van de arbeidsdag, en welke actuele lessen daar nog steeds aan ontleend kunnen worden. Gabriëls gaat in op Marx als één van de grondleggers van de arbeidersbeweging en analyseert hij hoe de filosofie van Marx kan worden toegepast op de problemen van de 21e eeuw.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>

Na afloop van het symposium was er veel vraag naar de presentatie van filosoof René Gabriëls. U kunt deze vanaf nu op de website bekijken.

Bekijk hier de presentatie >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit