Maria van Gelre: haar gebedenboek. De Gulikse connectie

19 december 2019

19:30 uur

Oos Zittesj Hoes, Odasingel 659 te Sittard

Entree: Leden LGOG gratis / Niet-leden betalen €5

Op donderdagavond 19 december zal professor Johan Oosterman voor de Kring De Westelijke Mijnstreek een lezing verzorgen over 'Maria, de hertogin van Gulik en Gelre'.

Deze middeleeuwse powervrouw was zelfbewust, ambitieus en intelligent, en mag volgens Oosterman daarom gerust worden gezien als een Maxima van de vijftiende eeuw: “Meisjes van nu hoeven hun rolmodellen echt niet uit de laatste vijftig jaar te halen, het kan ook Maria van Gelre en Gulik zijn”. Maria, geboren en opgegroeid in Frankrijk, roerde haar stem luid en duidelijk op het politiek-bestuurlijke toneel van dit Gelre en Gulik.

Oosterman zal echter niet alleen haar politieke stappen belichten, maar ook haar bijzondere Gebedenboek. Omstreeks 1415 heeft Maria de opdracht gegeven om dit Gebedenboek samen te stellen. Het handschrift is als een kathedraal – er zit een duidelijk plan achter dat getuigt van haar ambities en kennis van zaken. Voor de Sittardse geschiedenis is de lezing relevant, omdat de stad eeuwenlang behoorde tot het Hertogdom Gulik. Maria had zelfs een bijzondere band met Sittard, Born en Susteren.

Bekijk hier de volledige uitnodiging >>


Vorige activiteit | Volgende activiteit