Lezingen ‘De Mariaverering in Oostrum’ en ’50 jaar algemene begraafplaats Boschhuizen: historie en voorlopers’

27 mei 2024

19:30 uur

Auditorium Venrays Museum, Monseigneur Goumansplein 1, 5801 CP Venray

Entree: leden gratis; niet-leden €5,-

Op maandag 27 mei 2024 organiseert Kring Venray van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) een tweetal lezingen in het Venrays Museum.

Eerst zal Wim van Delft een voordracht houden over de Mariaverering in Oostrum. Na de pauze zal Sjeng Ewalds vertellen over de historie en voorlopers van de inmiddels (ruim) 50 jaar oude algemene begraafplaats Boschhuizen in Venray.

De sprekers
Wim van Delft is geboren in het Brabantse Waalwijk en woont in Oostrum. Na zijn studie geschiedenis heeft hij met heel veel plezier van 1972 t/m 2010 in Venray lesgegeven, eerst op het Boschveldcollege en vervolgens op het Raayland College. Na zijn pensionering is hij al snel in het vrijwilligerswerk gerold. Hij is lid van onder andere de Historische Kring Oostrum, het bestuur van de seniorenvereniging VOS en van LGOG Kring Venray. Hij interesseert zich voor alle soorten geschiedenis: algemene, regionale en plaatselijke.

Sjeng Ewalds is geboren in Tegelen en vestigde zich na zijn studie en huwelijk in 1979 in Venray. Van jongs af heeft hij interesse in allerlei aspecten van de geschiedenis. Genealogie, de Tweede Wereldoorlog en Nederlands Indië hebben zijn speciale belangstelling, vooral als er een relatie is met Venray of Tegelen. Het afgelopen jaar is hij weer toegetreden tot het bestuur van LGOG Kring Venray. Hij is lid van een groep vrijwilligers die zorgen voor het onderhoud van Vak-O op begraafplaats Boschhuizen.

Aanmelding
I.v.m. het door de brandweer gemaximaliseerde aantal bezoekers worden belangstellenden verzocht zich aan te melden bij de secretaris van Kring Venray. Dat kan via een e-mail naar: secretaris.lgog.venray@ziggo.nl.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit