Lezing Werner Mantz

29 oktober 2022

11:00 uur

Bonnefanten Maastricht

De monografie The perfect Eye laat voor de eerste keer het werk van Werner Mantz zien in de volle breedte. Met zijn architectuurfotografie uit de twintiger en dertiger jaren, heeft Mantz grote internationale faam verworven, maar ook met zijn unieke projectmatige vastlegging van de wegen van Limburg, de Mijnen en de Limburgse industrie in de dertiger jaren. Veel door hem gefotografeerde gebouwen uit de periode van het Nieuwe Bouwen zijn thans als Rijksmonument beschermd. Of ze zijn gesloopt voor ze beschermd konden worden, zoals de beroemde Koeltorens van de Staatsmijn Emma.

De lezing vindt plaats in het Bonnefantenmuseum en begint om 11:00 uur. De entree is gratis, maar aanmelden is verplicht en kan door voor 25 oktober een e-mail te sturen aan Clement Mantz via clementmantz@home.nl. Na afloop van de lezing over de expositie en de daarbij horende monografie kunt u deze aanschaffen tegen de gereduceerde prijs van € 47,50. U kunt deze monografie ook bestellen door eenvoudigweg uw naam en adres door te geven aan Clement Mantz met vermelding The perfect eye en zo nodig het aantal boeken. Na afloop van de lezing kunt u ook op eigen gelegenheid of onder begeleiding van Clément Mantz de fototentoonstelling met de werken van Werner Mantz bewonderen.


Vorige activiteit | Volgende activiteit