Lezing Vreëm Volk: Gastarbeid in de mijnbouw

15 juli 2021

19:00 uur

Het YouTubekanaal van Koninklijk LGOG

Op donderdag 15 juli kunt u de lezing Vreëm Volk: Gastarbeid in de mijnbouw van Martin van der Weerden bekijken via het YouTubekanaal van LGOG. Martin is docent geschiedenis en al tientallen jaren actief bezig met de geschiedenis van Oostelijk Zuid Limburg.

Oorlogen brengen Romeinen, Spanjaarden en Fransen. Regelmatig zoeken godsdienstige vluchtelingen hier een veilig heenkomen. Maar de meesten komen om hier een beter bestaan op te bouwen. Met de komst van de steenkolenmijnbouw komt alles in een stroomversnelling. De particuliere mijndirecties halen hun gekwalificeerde personeel vaak uit de oudere mijnbouwgebieden in Wallonië, Frankrijk en Duitsland. De Staatsmijnen zoeken geschikt personeel in andere delen van Nederland, zoals Friesland en Holland. Dit zorgt voor de eerste golf protestanten in dit van oorsprong katholieke bolwerk. Katholieke geestelijken, hoofdaalmoezenier Poels voorop, streven er naar om vooral katholieke mijnwerkers te werven. Liever een katholieke Pool, dan een protestantse of socialistische Hollander. Tijdens de grote geldontwaarding van 1923 in Duitsland blijken veel Poolse koempels uit het roergebied liever naar Limburg te komen, dan terug te gaan naar het verarmde Polen. Namen als Dominikowski en Patelski klinken sindsdien vertrouwd in de oren. Naast de Polen komen duizenden Slovenen, Italianen, Oostenrijkers en Hongaren naar de mijnstreek. In Heerlen is in 1930 maar liefst 55% van de inwoners niet in Limburg geboren.

In de crisisjaren daarna worden de buitenlanders het eerst ontslagen. Veel Italianen gaan werken als schoorsteenveger of terrazzowerker, of starten een ijssalon. Als na de Tweede Wereldoorlog de vraag naar steenkool groeit als nooit tevoren worden nieuwe landen van herkomst aangeboord voor voldoende arbeidskrachten. We zien de komst van grotere groepen Spanjaarden, Marokkanen en Turken. Uiteindelijk zullen tientallen nationaliteiten de voedingsbodem vormen voor de voormalige Oostelijke en Westelijke Mijnstreek. Niemand kijkt meer vreemd op van een Indonesiër, een Oekraïener of een Engelsman die ons plat verstaat.

Lees hier het volledige convocaat.


Vorige activiteit | Volgende activiteit