Lezing “Voor vrouwen door het vuur” Over bisschop Frans Schraven en gezellen, martelaren in China

25 januari 2023

20:00 uur

Leste Geulde, Noordsingel 75 Horst

Entree: leden gratis; niet-leden 5 euro

Op woensdag 25 januari organiseert Kring Ter Horst de lezing “Voor vrouwen door het vuur” over Bisschop Frans Schraven en gezellen, martelaren in China door Harry Schraven.

De lezing
De gewelddadige moord op bisschop Frans Schraven en gezellen op 09-10-1937 tijdens de Japanse bezetting in China is in Nederland wel bekend geworden maar door de latere gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Europa in vergetelheid geraakt.

De straatnamen in Lottum en Broekhuizenvorst herinneren nog aan zijn bestaan. Vincent Hermans, geboren in Broekhuizenvorst heeft samen met zijn vrouw uitvoerig historisch onderzoek gedaan en hij heeft de brieven verzameld, die Frans Schraven schreef aan zijn familie. Op zijn initiatief is de Mgr. Schravenstichting tot stand gekomen. Deze stichting stelt zich ten doel om het gedachtengoed van bisschop Frans Schraven onder de aandacht te brengen.

Momenteel wordt verder historisch onderzoek verricht door Prof. Dr. Jan Jacobs, historicus te Utrecht.

Wij zijn blij dat we Harry Schraven bereid hebben gevonden om ons mee te nemen in het meer dan boeiende leven van Frans Schraven. Hij zal ingaan op de geschiedenis van deze bisschop en zijn gezellen. Daarnaast zal hij de activiteiten van de Mgr. Schravenstichting toelichten. Zoals de nieuwe activiteit het muziekspel “Helse Liefde”. Dit is een voorstelling over geweld tegen vrouwen. over het indrukwekkende verhaal van Frans Schraven in China en over hoop en bevrijding. (*).

Harry Schraven, geboren 27-05-1950, is woonachtig In Venray, waar hij tot zijn pensioen huisarts was. Momenteel doet hij veel bestuurswerk voor verschillende stichtingen en is vrijwilliger bij Alzheimer Noord Limburg en Logeerhuis Kapstok. Hij is ook voorzitter van de Mgr. Schravenstichting en producent van “Helse Liefde”. Nadere informatie: www.mgrschraven.nl en www.helseliefde.com

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit