Lezing door kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg

Op donderdag 26 januari organiseert Kring Valkenburg en Heuvelland in samenwerking met de Heemkundevereniging Sankt-Tolbert een lezing door kunsthistorica Doris Schillings over Romeinen in Limburg.

De lezing

Gemakshalve ga ik uit van de huidige provincie Limburg. Ik beperk mij echter niet tot de twee plaatsen, die op de genoemd, want vele steden, dorpen en gehuchten hebben hun oorsprong in de Romeinse tijd. Al is eveneens op veel plaatsen, met name in het zuiden, een rijke prehistorische tijd geweest (vuursteen).
Uitgaande van Rome breiden de Romeinen hun machtsgebied steeds verder uit en trekken in de eerste eeuw v. Chr. het huidige Nederland en Limburg binnen. In delen gebeurt dit vrij vreedzaam; in gebieden met weerstand deinzen zij er niet voor terug de ingezeten bevolking te vermoorden en te vervangen door meer gewillige stammen.
Eenmaal veroverd en bezet, romaniseren zij de gebieden, waar zij ook willen blijven wonen; d.w.z. zij voeren de Romeinse wetten en administratie in, hun cultuur en hun polytheïsme, waarbij zij inheemse wetten en religies vaak gedogen.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit