Lezing over de geschiedenis van sport in Limburg

13 juni 2024

20:00 uur

Café het Flaterke, Sprinkstraat 59, 6269 AN Margraten

Entree: vrije gave

Op donderdag 13 juni 2024 organiseert de Kring Valkenburg & Heuvelland van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, in samenwerking met de Heemkunde Vereniging Margraten, een lezing door Clementine Wintraecken over de geschiedenis van sport in Limburg.

De lezing

Men kan geen krant meer open slaan of er is wel een katern over sport in te vinden. Zet een radio aan of schakel de TV in, er is altijd wel een zender waar op dat moment aandacht geschonken wordt aan een of andere sportgebeurtenis.

Het is boeiend om te zien hoe de sport zich in de loop der eeuwen heeft ontwikkeld. Niet alleen de beweging, maar ook de mens, de materialen en de maatschappij. Georganiseerde sport was niet voor iedereen toegankelijk. Door veroveringen, ontdekkingsreizen, uitvindingen en een opkomende industrie kwam er vanaf 1850 een grote verandering in de samenleving. Georganiseerd sporten was kostbaar. Je had materialen en accommodaties nodig. En natuurlijk ook vrije tijd. Door de trek naar de stad en het werken in fabrieken ging de gezondheid en de weerbaarheid van de bevolking achteruit. Kerk en staat en ondernemers probeerden hier iets aan te doen.

De spreker
Clementine Wintraecken heeft jarenlang zelf hockey gespeeld en was nauw betrokken bij het organiseren van activiteiten bij het hockey. Zij speelde destijds bij de Mixed Hockey Club Zutphen, een van de oudste clubs van Nederland. De terreinen waren eigendom van een oude adellijke familie en lagen op het grondgebied van een historisch gebouw van deze familie. Dat maakte haar nieuwsgierig. Hier begon haar zoektocht naar de geschiedenis van MHCZ hockey en werd zij steeds meer geboeid door de sportgeschiedenis in het algemeen en de Limburgse sportgeschiedenis in het bijzonder.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit