Lezing Mythe en Meester: Een poging tot analyse van het Elsloo-fenomeen door Peter te Poel

7 februari 2023

19:30 uur

De Oranjerie, Kloosterwandplein, Roermond

Entree: leden LGOG of donateur Rura gratis; niet-leden € 2,50

Let op: eerder stond aangegeven dat deze activiteit plaats zou vinden op maandag 6 februari. Wegens bouwwerkzaamheden aan De Oranjerie is de lezing verplaatst naar dinsdag 7 februari.

Op dinsdag 7 februari organiseert de Kring Gelders Overkwartier van Roermond een lezing ‘Mythe en Meester. Een poging tot analyse van het Elsloo-fenomeen’ door Peter te Poel.

De lezing

Wie was de middeleeuwse beeldsnijder Meester van Elsloo? Hoe groot was zijn oeuvre en hoe groot zijn atelier?

Vanaf 1940, toen professor J. Timmers de (nood)naam Meester van Elsloo introduceerde voor de anonieme maker van het Anna te drieënbeeld in Elsloo, zijn op basis van stijlvergelijking steeds meer beelden (thans ca. tweehonderd!) aan deze meester en zijn atelier toegeschreven zonder concrete feiten. Onderzoekers maakten in de loop van de tijd van de door Timmers bedachte noodnaam geleidelijk een mens van vlees en bloed. De ene veronderstelling werd daarbij op de andere gestapeld waardoor er zich een mythe vormde rond de maker van het beeld in Elsloo en diens vermeende grootscheepse atelier.

Bij deze lezing zal worden ingegaan op de poging die een internationale, interdisciplinaire werkgroep (op initiatief van te Poel) een aantal jaren geleden heeft ondernomen teneinde enigszins meer een vinger te krijgen achter het fascinerende Elsloo-fenomeen.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres: info@lgog-roermond.nl met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit