Lezing 'Middeleeuwse steden en stadjes in Limburg'

In samenwerking met de Heemkundevereniging Galopia organiseert de Kring Valkenburg & Heuvelland op dinsdag 10 mei een lezing over Middeleeuwse steden en stadjes in Limburg door Hans van Hall.

De lezing

Wat is de betekenis van middeleeuwse steden in de samenleving? Aan welke criteria moet een nederzetting voldoen om überhaupt van een middeleeuwse stad te kunnen spreken? Waaraan kunnen we ze herkennen? Met welke steden hebben we in het huidige Limburg van doen? Zijn er niet meerdere soorten steden en stadjes?

Op dit soort vragen wordt, mede aan de hand van tal van afbeeldingen, een antwoord gegeven tijdens deze lezing. Nagegaan wordt wat de kenmerken zijn waaraan men een middeleeuwse stad herkent. Het is al lang niet meer zo dat het erom gaat of van een plaats een oorkonde bestaat waarbij stadsrechten zijn verleend. Een combinatie van factoren bepaalt of we kunnen spreken van een middeleeuwse stad of niet. De ontwikkeling van de middeleeuwse stad verliep over een lange periode en volgens een wisselend patroon. Duidelijk zal worden dat de tijd waarin steden in onze streken in de Middeleeuwen opkwamen, een periode van liefst zes eeuwen bestrijkt, van 900 tot 1500. De middeleeuwse stad kent daarbij verschillende verschijningsvormen. Er kwamen telkens andere stadsvormen op: van moederstad tot minderstadt.

Welke voorbeelden zijn daarvan in Limburg te vinden? Het zou wel eens kunnen zijn dat Limburg meer middeleeuwse steden kent dan lange tijd is gedacht. Tot voor kort waren dat er volgens een landelijk overzicht veertien. Uit onderzoek blijkt dat het er meer zijn. Daarnaast zijn er in onze regio ook nog nederzettingen die als stad bedoeld waren, maar mislukten.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit