Lezing Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen uit de 19e eeuw

Maandag 1 maart 2021 om 19.30 uur zal de lezing van dr. Antoine Jacobs, Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen uit de 19e eeuw, plaatsvinden. Dr. Antoine Jacobs is historicus. Bij LGOG is hij actief als bestuurslid van Kring Parkstad, adviseur van het Hoofdbestuur en voorzitter van de redactie van De Maasgouw en de Commissie Kerkgeschiedenis. Het zwaartepunt van zijn eigen onderzoek ligt op de katholieke cultuurgeschiedenis van de 19de en 20ste eeuw.

Tijdens deze lezing vertelt Antoine over Reisverhalen uit de 19de eeuw. Tot aan de 19de eeuw waren onze contreien, afgezien van de grotere steden Aken, Maastricht en Luik niet of nauwelijks onderwerp van een reisbeschrijving. Toerisme, zoals wij dat kennen, bestond nauwelijks en was een elitaire aangelegenheid. In 19de eeuw veranderde dat tamelijk snel. Er werden verharde wegen, kanalen en spoorwegen aangelegd. Het reizen werd gemakkelijker en goedkoper. Het massatoerisme begon zijn intrede te doen. Holland en Utrecht trokken de meeste aandacht, maar ook de provincie Limburg kwam in het vizier van reizigers uit binnen- en buitenland. Het bekendste en meest geciteerde reisverslag is dominee Jacobus Craandijks Wandelingen in Limburg (1883).

Craandijk was echter niet de eerste en ook niet de enige die Limburg beschreef. Behalve een reeks Nederlanders, vertrouwden diverse Duitsers, Engelsen, Fransen en een Amerikaan hun reisindrukken aan het papier toe. Aanvankelijk concentreerden de auteurs zich op de grotere steden: Venlo, Roermond en vooral Maastricht met zijn grotten in de Sint-Pietersberg. Vanaf 1840 kwamen ook Valkenburg en het Geuldal meer onder de aandacht. Vrijwel alle bezoekers verbaasden zich over het landschappelijk schoon met ‘bergen’ en grotten, de oude monumenten, het gebruik van buitenlands geld, het ‘onverstaanbare’ dialect en het alom aanwezige katholicisme met zijn kloosters, kapellen en echte kluizenaars.

In de lezing wordt ingegaan op de auteurs, het karakter van hun werk, het reizen als zodanig en vooral op datgene wat hun opviel aan Limburg, de meest exotische provincie van het land. De lezing is gebaseerd op Antoine Jacobs en Harrie Leenders (†), Limburg door vreemde oogen. Reisverhalen uit de 19e eeuw. (Heerlen, 2017). Uitgeverij Leon van Dorp.

De lezing is online te bekijken via het YouTube kanaal van LGOG. De link kunt u hier vinden.

Het volledige convocaat kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit