Lezing Jos de Jong over 'Historie van het referendum in Limburg'

21 oktober 2019

20:00 - 22:00 uur

Gemeenschapshuis De Bantuin - Pastoor Kierkelsplein 20, 5916 SW Venlo

Entree: Leden LGOG gratis / Niet-leden: € 5,-

Op maandag 21 oktober 2019 houdt Jos de Jong, gemeentearchivaris van Venlo, een lezing over de referenda die in de Franse tijd in Limburg zijn gehouden. In zijn recente proefschrift onderzocht hij twee referenda ten tijde van de Bataafse Republiek. Maar er bestond een grote wisselwerking tussen de Franse en de Bataafse grondwetten, tussen Franse en Bataafse kiessystemen en tussen Franse en Bataafse referenda. Wat waren de overeenkomsten en wat waren de verschillen? Wat betekenen die gebeurtenissen voor de ontwikkeling van de democratie in Limburg en de plaats die onze provincie inneemt in de geschiedenis van de Nederlandse democratie?

In zijn lezing zal Jos de Jong, in het bijzonder aandacht schenken aan de vraag hoe referenda in de overgang van de achttiende en negentiende eeuw in een stad als Venlo werden georganiseerd. Wie mochten er stemmen? Waren er stemhokjes, stembussen of stembiljetten? Hoe wist een burger waarover hij geacht werd een stem uit te brengen? Hoe werd de uitslag vastgesteld? En hoe werd de burger geïnformeerd over die uitslag? Kunnen die vragen door middel van archiefonderzoek worden beantwoord?

De Amerikaanse en vervolgens de Franse Revolutie vormden de aanleiding om tussen 1776 en 1805 in de Verenigde Staten en in West-Europa referenda te organiseren. Na 1800 raakte dit middel in onbruik. Maar vooral na 1975 worden steeds meer referenda georganiseerd. En de roep om meer referenda als correctie of aanvulling op onze parlementaire democratie wordt steeds sterker. Zijn lezing over deze historische referenda heeft zo een actueel tintje. Ten slotte gaat Jos de Jong graag met de zaal in gesprek of het op basis van historische ervaringen wel verstandig is om referenda te houden.

Jos de Jong is als gemeentearchivaris werkzaam bij het Gemeentearchief, waar hij verantwoordelijk is voor de archiefbewaarplaats en het toezicht op het archiefbeheer in de stadskantoren van de gemeente Venlo.

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit