Lezing door Leo Verhart over Zelfs in het verre Limburg een tweegevecht: Rivaliserende archeologen aan het werk in Nederlands zuidelijkste provincie

3 april 2023

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad 72, Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden € 2,50-

Op maandag 3 april organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond de lezing "Zelfs in het verre Limburg een tweegevecht: Rivaliserende archeologen aan het werk in Nederlands zuidelijkste provincie" door Leo Verhart.

Leo Verhart (1952) was als conservator prehistorie verbonden aan het Rijksmuseum van Oudheden en het Limburgs Museum in Venlo. Hij maakte tentoonstellingen en televisieprogramma’s en publiceert regelmatig over archeologische onderwerpen met als speciale belangstelling de steentijd en wetenschapsgeschiedenis. Vanavond spreekt hij over zijn recent verschenen dubbel biografie van de archeologen Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) en zijn leerling Albert Egges van Giffen (1884-1973).

De Nederlandse archeologie werd in de vorige eeuw gekenmerkt door een onderlinge strijd tussen de twee grondleggers van deze wetenschap. Het ging om de directeur van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden (RMO) Jan Hendrik Holwerda (1873-1951) en zijn leerling Albert Egges van Giffen (1884-1973). Na een hevig conflict in Leiden vertrok de laatste naar Groningen en zouden beide mannen hun hele leven elkaar tegenwerken.
De Leidse problemen groeiden uit tot een intens en langdurig conflict dat de ontwikkeling van de Nederlandse archeologie wetenschappelijk en beleidsmatig in hoge mate zou bepalen. Er zouden elkaar bestrijdende instellingen ontstaan, er kwamen studierichtingen archeologie aan de Nederlandse universiteiten en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) werd opgericht, nu Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).
Zelfs in Limburg en Roermond en omgeving had dit gevolgen. Holwerda was de pionier die het moderne onderzoek in de provincie introduceerde. Spraakmakende ontdekkingen werden er gedaan en er was een goede samenwerking met het LGOG. Zo onderzocht Holwerda veel Romeinse villa’s en in 1928-1929 het vermeende winterkamp van de Noormannen in Asselt. Van Giffen wilde ook een graantje meepikken en probeerde hier ook voet aan de grond te krijgen. Een strijd binnen de Limburgse provinciegrenzen volgde.

Leo Verhart schreef een vuistdikke tweedelige biografie over deze archeologen met als titel Parallelle Sporen. In zijn lezing zal hij ingaan op de gevolgen van de onderlinge strijd voor het onderzoek in Limburg en wat daarin de gevolgen waren voor Roermond en omgeving.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen en het beperkt aantal plaatsen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of met u een introducé(e) meekomt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit