Lezing door Johan Oosterman over "Literatuur in onze regio in de late Middeleeuwen"

Het LGOG Kringbestuur organiseert in samenwerking met de Stichting Rura de zevende lezing in 2019 op maandag 4 november. Johan Oosterman zal tijdens deze lezing spreken over: “Literatuur in onze regio in de late Middeleeuwen”.

Johan Oosterman (1962) is hoogleraar oudere Nederlandse letterkunde aan de Radboud Universiteit en programmadirecteur Radboud Erfgoed. Hij publiceerde over literatuur uit Vlaanderen en uit het Maas-Rijngebied. Zijn oratie uit 2007 is getiteld In daz Niderlant gezoget. De periferie in het centrum: het Maas-Rijngebied als speelveld voor filologen. Hij was gastconservator van Ik, Maria van Gelre, in Museum Het Valkhof Nijmegen (2018-2019).

Het land van Maas en Rijn speelde in de eerste eeuwen van de Nederlandse letterkunde een belangrijke maar niet zo heel bekende rol. Heinric van Veldeke kwam er vandaan en schreef er zijn eerste werken, vroege versies van Floris en Blancefloer en de Reis van Sint Brandaan circuleerden daar, en de regio kende een rijke liedcultuur. Literatuur van elders vond er een goede onthaal: Van den vos Reynaerde, de abele spelen, minneliederen uit Zuid Duitsland. De beste manier om zicht te krijgen op deze literaire cultuur bieden verzamelhandschriften die uit deze regio afkomstig zijn. Het handschrift-Borgloon bevat het dertiende-eeuwse Roelandslied, maar ook tal van liederen en gedichten uit de vijftiende eeuw, het Berlijnse liederenhandschrift (afkomstig uit de Nederrijn) bevat liederen, allegorische gedichten en een West-Vlaamse ridderroman, en het Venlose liederenhandschrift bevat hoofse, schunnige en vrome liedjes. Samen geven ze een rijk beeld van een verborgen cultuur op de grens van drie landen, een cultuur die spannend en verrassend is en waarover veel te vertellen valt.

Meer informatie -->


Vorige activiteit | Volgende activiteit