GEANNULEERD Lezing door Hein van der Bruggen over Rechtspraak in Roermond

4 september 2023

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad Sint Jacob 72, 6041 LN Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden €2.50-

Deze lezing vindt helaas geen doorgang wegens ziekte van de spreker.

Op maandag 4 september organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond in samenwerking met de Stichting Rura een lezing door Hein van der Bruggen over Rechtspraak in Roermond.

De lezing
De lezing behandelt de opeenvolgende vormen van rechtspraak die de stad gekend heeft vanaf het begin van de dertiende eeuw tot in de twintigste eeuw. Op de afbeelding hiernaast is rechtspraak onder de gerechtslinde te zien. De lezing bespreekt het rechtssysteem van een laathof. In Roermond was er al vroeg tijdens de ontwikkeling van de stadswording, een college van schout en schepenen actief. Naarmate de positie van Roermond binnen het Overkwartier meer van belang werd, werd er vaak vanuit andere dorpen en steden een beroep op dit stedelijk college gedaan om in ingewikkelde zaken vragen te beantwoorden, inlichtingen te verschaffen en te adviseren. Dat was geen volwaardig hoger beroep maar men ging te hoofde bij dat Roermondse instituut waar meer kennis ervaring was, het hoofdgerecht Roermond. De Roermondse schepenbank werd zo van lieverlee ook hoofdgerecht voor een groot deel van het Overkwartier. Nadat keizer Karel V het hertogdom Gelre in 1543 had toegevoegd aan de Nederlanden, kwam er een hoogste gerecht voor dit landsdeel, het Hof van Gelre, gevestigd in Arnhem. In 1580 werd het katholieke deel van dit hof verplaatst naar Roermond. Daar bleef het met enige onderbrekingen gehandhaafd tot de verovering door Franse revolutionairen in 1794. In 1796 kwam er een tribunal correctionel, alleen bedoeld voor strafrechtelijke aangelegenheden. In 1800 werd dat een tribunal de première instance, een volwaardige rechtbank, ook voor burgerrechtelijke geschillen. Na de Franse tijd bleven de rechtspraak en wetgeving nog lang onveranderd. Pas drie jaar na de vrede met België in 1839 werd nieuwe Nederlandse wetgeving ingevoerd. Roermond bleef daarin hoofdstad van het gelijknamig arrondissement. Hoewel er nog vele wets- en organisatorische wijzigingen werden doorgevoerd, bleef Limburg tot 2013 verdeeld in twee arrondissementen, Maastricht en Roermond. Thans is er nog slechts één rechtbank Limburg met twee vestigingen.

De spreker
Deze lezing wordt verzorgd door Hein van der Bruggen. Hij was veertig jaar advocaat in Roermond. Vanaf 1976 tot 1997 was hij tevens secretaris resp.voorzitter van Rura. Een groot aantal historische publicaties werd door hem gerealiseerd als organisator, auteur, redacteur of adviseur. De belangrijkste daarvan was de stadsgeschiedenis Roermond. Biografie van een stad en haar bewoners die hij als coauteur samen met hoofdauteur prof. Peter Nissen verzorgde. Over de Roermondse rechtspraak vanaf 1580 schreef hij samen met prof. Louis Berkvens en oud vicepresident van de Roermondse rechtbank mr. Robert Magnée een uitgebreide studie Rechtspraak in Roermond (1580-2012). Van Soevereine Raad naar Rechtbank Limburg. Hij promoveerde in oktober 2021 op het onderwerp Aspecten van Joods leven in Roermond en Midden-Limburg.

Praktische informatie

Locatie: Het Witte Kerkje Voorstad St. Jacob 72, Roermond

Consumpties in de pauze kosten € 2,25

Er is een beperkte mogelijkheid om achter het kerkje en langs De Ster, de Maasboulevard en verderop in de Voorstad langs de weg te parkeren (maximaal 20 plaatsen). In de parkeerzones mag men zonder vergunning niet parkeren. Tot 20 uur is er betaald parkeren. De automaat staat op de hoek van De Ster.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of u een introducé (een niet-LGOG lid of niet-RURA donateur) meebrengt.

  • Introducés worden gevraagd € 2.50 te doneren.
  • Kort voorafgaand aan de lezing krijgen degenen die zich tijdig hebben aangemeld, een bevestiging per e-mail.
  • Het is niet mogelijk om alvast voor toekomstige lezingen te reserveren. Dat kan alleen voor de lezing waarvoor u het convocaat ontvangen heeft.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit