Lezing door Harrie Bär over Het Aezel: Project Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen

1 mei 2023

19:30 uur

Het Witte Kerkje, Voorstad 72, Roermond

Entree: leden gratis; niet-leden €2,50-

Op maandag 1 mei organiseert Kring Gelders Overkwartier van Roermond de lezing "Het AEZEL Project" door Harrie Bär.

De lezing

Het ambitieuze project AEZEL werd in 2009 door Martin Pfeifer in Sittard gestart en wordt momenteel door een 250-tal vrijwilligers in heel Limburg uitgevoerd, meestal in samenwerking met heemkunde-verenigingen of archieven. Het AEZEL-project is door de Provincie mede geoormerkt als de basis voor een centraal digitaal erfgoed archief.

Het AEZEL Erfgoedproject biedt individuen, Limburgse heemkundeverenigingen en archieven een platform om hun eigen digitale erfgoed te bewaren, te beheren, doorzoekbaar te maken en te presenteren via een website: aezel.eu. Heemkundeverenigingen dragen projecten aan, waarvoor AEZEL procedures en software ontwikkelt, zodat deze over heel Limburg kunnen worden uitgerold. Hierdoor wordt versnipperde erfgoed-informatie in Limburg gedigitaliseerd, gebundeld en voor een breed publiek beschikbaar gesteld via het internet.

De bedoeling is dat (het) AEZEL gebruikt gaat worden voor een veelheid van zaken zoals: genealogie, archeologie, landschappen, notarisaktes, bevolkingsregisters, kerkhoven, kastelen, kerken en kloosters, vervoer, handel, kleding, architectuur, taal, foto’s, audio, geschiedenis, literatuur, bidprentjes, ansichtkaarten, grondeigendom, monumenten enz..

De mogelijkheden zijn talloos en voorbeelden zullen in de lezing uitvoerig aan de orde komen.

Aezel wordt met recht de “Limburg Time Machine” genoemd: erfgoed, doorzoekbaar, in beeld en op kaart.

De spreker
Na zijn studie op het Bisschoppelijk College in Roermond, studeerde Harrie Bär elektrotechniek/ procescomputers aan de TH Eindhoven. Zijn bedrijf, Polar systems, leverde geavanceerde on- en offshore gasmeetsystemen. Nadat hij halve dagen ging werken, creëerde hij het Roermonds Scoreprogramma voor grotere GGZ-instellingen en was hij mededirecteur van Cremare met diercrematoria in Duitsland. De laatste 10 jaar is hij vrijwilliger en bestuurslid van AEZEL waar hij verantwoordelijk is voor de web- en databasetechniek en voor delen van Noord- en Midden Limburg.

Gelet op de belangstelling voor onze lezingen dient u zich tijdig voorafgaand aan te melden op het adres info@lgog-roermond.nl (alléén dit mailadres!) met vermelding of u een introducé (een niet-LGOG lid of niet-RURA donateur) meebrengt.

De volledige uitnodiging kunt u hier vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit