Lezing “De wereld aan het werk” door professor dr. Jan Lucassen

Op maandag 1 mei organiseert Kring Weert een lezing “De wereld aan het werk” door professor dr. Jan Lucassen.

De lezing

Professor Jan Lucassen heeft recent een boek geschreven over de geschiedenis van werk en arbeidsverhoudingen. Dat boek is het resultaat van jarenlang onderzoek. Het boek, getiteld “The Story of Work: A New History of Humankind”, is in 2021 gepubliceerd door Yale University Press. Dit boek kreeg veel lovende kritieken in de internationale pers. In 2022 verscheen de Nederlandse vertaling hiervan met als titel “De wereld aan het werk. Van de prehistorie tot nu”. Dit boek is tijdens deze avond te koop.

Jan Lucassen zal ons vertellen over de noodzaak van werken en de ontwikkeling van werk: van de prehistorische jager/verzamelaar tot de kantoormens in de huidige tijd met onder andere internet. Hij zal daarbij aandacht besteden aan de wijze waarop werk georganiseerd is en de rol van de mensen daarbij: in het huishouden, de stam, de stad en de staat. Ook de verdeling van het werk tussen man en vrouw, de invloed van geld en de opkomst van vakbonden komen aan de orde. Arbeidsmigratie, slavernij en arbeidsverhoudingen zijn andere onderwerpen.

De spreker

Jan Lucassen (1947) is in Meijel geboren als oudste zoon van onderwijzer Leo J. Lucassen en diens vrouw Maria Crijns.
Opgegroeid in een katholiek milieu, wilde Jan aanvankelijk missionaris in Afrika worden. Als twaalfjarige ging hij naar de seminarieschool van de Congregatie van de Heilige Geest aan de Coenraad Abelstraat in Weert. Op deze streng gereglementeerde kostschool kwam hij tot de conclusie dat het priesterschap en een celibatair leven niets voor hem was.
In plaats van het Groot Seminarie koos hij in 1966 voor de studie archeologie aan de universiteit van Leiden. In Leiden verruilde hij al snel archeologie voor geschiedenis. De liefde voor geschiedenis had hij niet van een vreemde. Samen met zijn vader heeft hij publicaties verzorgd over de lokale geschiedenis van zijn geboortestreek. In een daarvan, “De arbeiders aan het Grand Canal du Nord, het traject Weert-Meijel-Venlo”, uit 1983, blijkt al zijn liefde voor het onderwerp van deze lezing.
In 1973 behaalde hij zijn doctoraal met als hoofdvak sociale en economische geschiedenis. Na een kort intermezzo als docent aan een lerarenopleiding, werd hij wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit in Utrecht. In 1984 promoveerde hij op een proefschrift over arbeidsmigratie in Europa tussen 1600 en 1900.
Sinds 1990 is Jan Lucassen bijzonder hoogleraar Internationale en Comparatieve Sociale Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Van 1988 tot 2000 was hij onderzoeksdirecteur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. Hij is lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

De volledige uitnodiging is hier te vinden.


Vorige activiteit | Volgende activiteit